Strokovnjaki svetujejo

INFOPIKA
Poslovno svetovanje

Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKA ŠGZ vam bodo odgovorili na vaša vprašanja. Storitev je namenjena izključno članom ŠGZ. Termini svetovanja so po dogovoru.

Vprašanja pošljite na infopika@stajerskagz.si, pokličite na 02 220 87 00 ali izpolnite spletni obrazec.

INFOPIKA
Brezplačno svetovanje za člane ŠGZ

Predmet svetovanja:

poslovanje na področju registracije dejavnosti v državah EU, DDV, zaposlitve delavcev…

Svetuje vam: Silva Črešnjar

Predmet svetovanja:

svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji organizaciji podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov ipd.

Svetuje vam: Vesna Gorjup Zupančič

Predmet svetovanja:

svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, svetovanje o uvedbi OHSAS sistema, svetovanje o periodičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, svetovanje o izdelavi strokovne podlage za pripravo izjave o varnosti, svetovanje o usposabljanju delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Obseg brezplačnega svetovanja:

osnovno svetovanje o ureditvi področja varnosti in zdravja pri delu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, osnovno svetovanje o uvedbi OHSAS sistema

Svetuje vam: Dr. Marjan Leber

Predmet svetovanja:

svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji – sklenitev pogodbe o zaposlitvi, izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.

Svetuje vam: odv. mag. Helena Polič Kosi

Predmet svetovanja:

svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, svetovanje o uvedbi OHSAS sistema, svetovanje o periodičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, svetovanje o izdelavi strokovne podlage za pripravo izjave o varnosti, svetovanje o usposabljanju delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

Obseg brezplačnega svetovanja:

osnovno svetovanje o ureditvi področja varnosti in zdravja pri delu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, osnovno svetovanje o uvedbi OHSAS sistema

Svetuje vam: Željka Kutija

Predmet svetovanja:

razlaga delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov.

Obseg brezplačnega svetovanja:

pregled dokumentacije, opis dejanskega stanja in svetovanje v zvezi z zakonitostjo le-tega.

Svetuje vam: Rebeka Tramšek
Svetuje vam: Metka Lešnik

Predmet svetovanja:

odgovarjanje na novinarska vprašanja, svetovanje ob objavi napačnih/neresničnih informacij v medijih, svetovanje pri pripravi novinarskega paketa, organizacija tiskovnih konferenc, adrema novinarjev, oblikovanje komunikacijske strategije, vsebinska in oblikovna zasnova internih revij in časopisov, izvedba PR kampanj.

Obseg brezplačnega svetovanja:

osnovno svetovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, osnovno svetovanje ob objavi napačnih ali neresničnih informacij v medijih, svetovanje pri pripravi novinarskega paketa.

Svetuje vam: Nina Potočnik
Svetuje vam: Urška Kukovič Rajšp

Predmet svetovanja:

Vedenje v poslovnem svetu, v skladu s pravili bontona. Svetovanje o primernem videzu poslovnih žensk in moških. Primerna telefonska komunikacija, uvidevnost pri uporabi mobilnih telefonov in spoštljiva spletna komunikacija. Učinkovita in profesionalna izvedba spletnih sestankov. Zakonitosti pri izmenjavanju poslovnih vizitk. Primerno obnašanje pri sodelovanju in poslovanju s tujimi poslovnimi partnerji. Promocijska in poslovna darila.

Svetuje vam: Simona Lečnik Očko

Predmet svetovanja:

svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih, svetovanje glede dolžnikov in njihovem premoženju, pridobivanje dokaznega gradiva, svetovanje o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, postopek in smiselnost vročitve, mirno reševaje sporov (mediacija), ipd.

Svetuje vam: Tina Kramberger, detektivka

Predmet svetovanja:

svetovanje podjetnikom pri izbiri primernih razpisov, pomoč pri prilagoditvi projekta razpisnim pogojem, osnovno svetovanje pri izpolnjevanju zahtevanih prilog in dokumentov z razpisnimi pogoji, upravičenih stroškov, obveščanje o odprtih aktualnih razpisih

Svetuje vam: Kristina Kočet

Strokovnjaki svetujejo

INFOPIKA
obrazec za vprašanje