INFOPIKA – Poslovno svetovanje

Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKE ŠGZ vam bodo odgovorili na vaša vprašanja.

Davki in Finance

INFOPIKA – Brezplačno svetovanje za člane ŠGZ

Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKE ŠGZ vam bodo odgovorili na vaša vprašanja.

Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKE ŠGZ vam bodo odgovorili na vaša vprašanja. Storitev je namenjena izključno članom ŠGZ. V primeru, da ugotovimo, da je bilo svetovanje izvedeno za podjetje, ki ni član ŠGZ mu zaračunamo 20 EUR + DDV. Termini svetovanja so po navedenem urniku ali po dogovoru.

Vprašanja posredujete na info@stajerskagz.si (zadeva: Infopika), pokličite na 02 220 87 00 ali izpolnite spletni obrazec.

DAVKI IN FINANCE

Silva Črešnjar

Predmet svetovanja: poslovanje na področju registracije dejavnosti v državah EU, DDV, zaposlitve delavcev…

Termin svetovanja:

prvi, tretji in peti četrtek v mesecu od 9. do 10. ure

PRAVNO PODROČJE

Vesna Gorjup Zupančič

Predmet svetovanja: svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji organizaciji podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov ipd.

Termin svetovanja:

vsak četrtek v mesecu od 12. do 13. ure

NEPOVRATNA SREDSTVA, RAZPISI, DOKUMENTACIJA

Kristina Kočet

Predmet svetovanja: svetovanje podjetnikom pri izbiri primernih razpisov, pomoč pri prilagoditvi projekta razpisnim pogojem, osnovno svetovanje pri izpolnjevanju zahtevanih prilog in dokumentov z razpisnimi pogoji, upravičenih stroškov, obveščanje o odprtih aktualnih razpisih

Termin svetovanja:

vsak petek v mesecu od 9. do 10. ure

INOVACIJE, ZNANJE, INTELEKTUALNI KAPITAL

Dr. Marjan Leber

Predmet svetovanja: ugotovitev inovacijskih kompetenc ter potencialov v organizaciji, določanje inovacijske moči podjetja ter analiza menedžmenta znanja, vloga menedžmenta znanja pri razvoju novih izdelkov ali storitev, pomen intelektualnega kapitala za poslovni uspeh organizacije. Težišče svetovanja je na ugotavljanju ukrepov za spodbujanje inovacijske dejavnosti ter ustvarjalnosti zaposlenih in upravljanju organizacije s poudarkom na znanju s ciljem izboljšane konkurenčnosti ter uspešnega poslovanja.

Termin svetovanja:

vsak četrtek v mesecu od 14. do 15. ure

DELOVNO – PRAVNO PODROČJE

Odvetnica mag. Helena Polič Kosi

Predmet svetovanja: svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji – sklenitev pogodbe o zaposlitvi, izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja.

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

PODROČJE GIBANJA, PREHRANE IN SPROŠČANJA

T-FIT, Tomaž Pivec s.p.

Predmet svetovanja: svetovanje s področja gibanja, prehrane in sproščanja kot treh glavnih temeljev na poti do zdravega in srečnega življenja. Svetovanje managerjem, kako s pomočjo meditacije in tehnik umirjanje uma kontrolirati misli in ostati miren v stresnih situacijah. Orodja in programi v zvezi promocije zdravja na delovnem mestu za podjetja

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

DELOVNO PRAVO

Rebeka Tramšek in Metka Lešnik

Predmet svetovanja: razlaga delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov.
Obseg brezplačnega svetovanja: pregled dokumentacije, opis dejanskega stanja in svetovanje v zvezi z zakonitostjo le-tega.

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Nina Juhart Potočnik in Urška Kukovič Rajšp

Predmet svetovanja: odgovarjanje na novinarska vprašanja, svetovanje ob objavi napačnih/neresničnih informacij v medijih, svetovanje pri pripravi novinarskega paketa, organizacija tiskovnih konferenc, adrema novinarjev, oblikovanje komunikacijske strategije, vsebinska in oblikovna zasnova internih revij in časopisov, izvedba PR kampanj.
Obseg brezplačnega svetovanja: osnovno svetovanje pri pripravi odgovorov na novinarska vprašanja, osnovno svetovanje ob objavi napačnih ali neresničnih informacij v medijih, svetovanje pri pripravi novinarskega paketa.

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

PRAVNO PODROČJE

mag. Vesna Lukič, univ. dipl. prav

Predmet svetovanja: svetovanje s področja varstva osebnih podatkov, svetovanje pri pripravi delovnopravne dokumentacije, interni akti delodajalcev (obvezni in neobvezni), svetovanje glede izvršilnega postopka in pomoč upnikom pri poplačilu njihovih terjatev, svetovanje pri uradnih in splošnih dopisih, ipd.

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Željka Kutija in Dejan Klančnik

Predmet svetovanja: svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, svetovanje o uvedbi OHSAS sistema, svetovanje o periodičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, svetovanje o izdelavi strokovne podlage za pripravo izjave o varnosti, svetovanje o usposabljanju delavcev skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.
Obseg brezplačnega svetovanja: osnovno svetovanje o ureditvi področja varnosti in zdravja pri delu skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, osnovno svetovanje o uvedbi OHSAS sistema

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

DETEKTIVSKO PODROČJE

Tina Kramberger, detektivka

Predmet svetovanja: svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih, svetovanje glede dolžnikov in njihovem premoženju, pridobivanje dokaznega gradiva, svetovanje o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, postopek in smiselnost vročitve, mirno reševaje sporov (mediacija), ipd.

Termin svetovanja:

vsak torek v mesecu od 13. do 14. ure

Rezervacija termina in vprašanje

Customers reviews

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Adam Sendler
Designer
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Mike Stuart
Support