Strokovnjaki svetujejo

INFOPIKA
Poslovno svetovanje

Strokovnjakinje in strokovnjaki INFOPIKA ŠGZ vam bodo odgovorili na vaša vprašanja. Storitev je namenjena izključno članom ŠGZ in je brezplačna.

Vprašanja pošljite na infopika@stajerskagz.si, pokličite na 02 220 87 00 ali izpolnite spletni obrazec.

INFOPIKA
Brezplačno svetovanje za člane ŠGZ

Predmet svetovanja:

davčno svetovanje (davek na dodano vrednost, obračun plač in drugih izplačil), računovodsko poslovanje (računovodski izkazi poslovanja, davčni obračuni, obračun osnovnih sredstev ipd), finančno poslovodenje, poslovno in podjetniško svetovanje, davčni vidik poslovanja s tujino.

Svetuje vam: mag. Brigita Osojnik

Predmet svetovanja:

svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji organizaciji podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov.

Svetuje vam: Vesna Gorjup Zupančič s sodelavci

Predmet svetovanja:

planiranju finančnih izkazov, vpeljava controlinga v podjetju, upravljanje s terjatvami, svetovanje pri pridobivanju kreditov, pomoč pri prijavi na razpise – finančni del, krizni managemnet, insolvenčni postopki, zavarovanja plačil – menice, izvršnica, pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje, branje bilance.

Svetuje vam: Aleksandra Vaupotič

Predmet svetovanja:

svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji – sklenitev pogodbe o zaposlitvi, izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, napotitve delavcev, zaposlovanje tujcev.

Svetuje vam: mag. Helena Polič Kosi

Predmet svetovanja:

svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, o uvedbi OHSAS sistema, o periodičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, o pripravi izjave o varnosti, o usposabljanju delavcev.

Svetuje vam: Željka Kutija

Predmet svetovanja:

razlaga delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov.

Svetuje vam: Metka Lešnik

Predmet svetovanja:

odgovarjanje na novinarska vprašanja, svetovanje ob objavi napačnih/neresničnih informacij v medijih, organizacija tiskovnih konferenc, adrema novinarjev, oblikovanje komunikacijske strategije, vsebinska in oblikovna zasnova internih revij in časopisov.

Svetuje vam: Nina Potočnik in Urška Kukovič Rajšp

Predmet svetovanja:

ugotovitev inovacijskih kompetenc ter potencialov v organizaciji, določanje inovacijske moči podjetja ter analiza menedžmenta znanja, vloga menedžmenta znanja pri razvoju novih izdelkov ali storitev, pomen intelektualnega kapitala za poslovni uspeh organizacije.

Svetuje vam: dr. Marjan Leber

Predmet svetovanja:

svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni/poškodbe, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih, glede dolžnikov in njihovem premoženju, mirno reševaje sporov – mediacija.

Svetuje vam: Tina Kramberger

Predmet svetovanja:

svetovanje podjetnikom pri izbiri primernih razpisov, pomoč pri prilagoditvi projekta razpisnim pogojem, osnovno svetovanje pri izpolnjevanju zahtevanih prilog in dokumentov z razpisnimi pogoji, upravičenih stroškov, obveščanje o odprtih aktualnih razpisih.

Svetuje vam: Kristina Kočet s sodelavci

Strokovnjaki svetujejo

INFOPIKA
obrazec za vprašanje