Mreženje

Pomagamo oblikovati poslovne odnose, razvijati poslovne priložnosti ter pridobivati bistvene informacije za sprejemanje dobrih poslovnih odločitev.

Mreženje je investicija v medosebne odnose in nam prinaša koristi na vseh področjih delovanja, tako osebnih kot poslovnih. Vsak poslovnež in tudi vsak posameznik, ki želi biti uspešen na svojem področju, mora graditi in imeti kvalitetno mrežo poslovnih stikov. Preko mreženja se oblikujejo poslovni odnosi, razvijajo poslovne priložnosti, pridobivajo bistvene informacije in sprejemajo dobre poslovne odločitve. Tako je vsak trenutek, ki ga namenimo za mreženje, investicija neopredeljive vrednosti. Za Štajersko gospodarsko zbornico ima mreženje velik pomeni.

Cilj Štajerske gospodarske zbornice je povezovanje članov, mreženje pa je aktivnost, s katero to dosežemo.

PONUDBA ZA ČLANE ŠGZ

Mreženje je izziv za vsakogar, ki želi biti uspešen. Lotimo se ga odgovorno in skupaj!

Štajerska gospodarska zbornica je k področju mreženja pristopila na drugačen in predvsem inovativen način:

  • z lobiranjem – Štajerska gospodarska zbornica vzdržuje aktivne stike z vsemi ključnimi deležniki ter s proaktivnim pristopom vpliva na prednostno obravnavo tem, ki so ključnega pomena za štajersko gospodarstvo in člane ŠGZ
  • z regijskimi sveti, ki so oblike neformalnega sodelovanja, odprti za vključitev vseh, ki lahko s svojim znanjem in pripravljenostjo doprinesejo k skupnemu dobremu
  • s forumi, ki omogočajo neformalno druženje in razprave o najbolj aktualnih gospodarskih temah
  • z mednarodnim poslovanjem – svojim članom zagotavljamo celovite storitve na področju mednarodnega poslovanja, ki jim omogočajo lažji vstop in delovanje na mednarodnem trgu
  • z izobraževanjem
  • informacijami in svetovanjem

Novosti in dogodki

Pošljite nam vaše vprašanje