V povezanosti je moč

Projektna pisarna ŠGZ

Vabimo vas, da skupaj sooblikujemo inovativen in pameten projekt  (projekte), ki nam bo vsem v ponos in bo zrcalo dodane vrednosti posameznega podjetja oz. člana Štajerske gospodarske zbornice.

Projektna pisarna Štajerske gospodarske zbornice

Projektna pisarna Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ) za člane ŠGZ in SRIP – Krožno gospodarstvo izvaja storitve iskanja projektov, pomoči pri pripravi projektov ter iskanje domačih in evropskih partnerjev.

Poiščemo ustrezen slovenski ali EU razpis

Na podlagi vaših projektnih idej in predlogov vam poiščemo ustrezen slovenski razpis ali razpis na ravni Evropske unije, vas podrobneje seznanimo z razpisnimi pogoji in višino sofinanciranja z nepovratnimi ali/in povratnimi sredstvi (krediti) ter z lastnimi sredstvi in s časovno izvedbo projekta.

Pomoč pri pripravi projektne dokumentacije

Pomoč pri pripravi projektne dokumentacije skupaj z vašimi strokovnjaki, ki pripravijo strokovne podlage

Pomoč pri iskanju partnerjev

Pomoč pri iskanju domačih ali evropskih partnerjev za sodelovanje v konzorcijih projektov.

Področja strokovne koordinacije in tehnično-administrativne pomoči:

ZA DODATNE INFORMACIJE SE KADARKOLI OBRNITE NA PROJEKTNE SVETOVALKE ŠGZ:

Nina Meglič Vodja projektne pisarne
Mojca Tominšek Svetovalka ŠGZ
Vesna Herženjak Svetovalka ŠGZ
Nina Kovačič Svetovalka ŠGZ