Regijski sveti ŠGZ

Povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz podravskih podjetij in drugih regijskih institucij.

Namen regijskih svetov ŠGZ je povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz podravskih podjetij in drugih regijskih institucij. Gre za obliko aktivnega vključevanja s ciljem zastopanja in uveljavljanja skupnih interesov regijskega gospodarstva ter oblikovanja skupnih stališč pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje.

Regijski sveti so oblike neformalnega sodelovanja, odprti za vključitev vseh, ki lahko s svojim znanjem in pripravljenostjo doprinesejo k skupnemu dobremu. Vaše pobude in predlogi so vedno dobrodošli.

Regijski svet poslovnih žensk in podjetnic

Povezujemo, delimo izkušnje, mrežimo, ustvarjamo nove priložnosti, sodelujemo, se veselimo, nabiramo energijo, ….. Zbiramo perle za močno verigo ženskih podjetnic v Sloveniji.

Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev

Namen Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) je povezovanje, združevanje, sodelovanje članov, sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi,  izmenjava dobrih praks, promocija stroke, projektno povezovanje in oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje.

Regijski svet za razvoj človeških virov in zaposlovanje

Namen Regijskega sveta za razvoj človeških virov (RSRČV) je vzpodbuditi strokovno in pozitivno sodelovanje in povezovanje strokovnjakov na področju razvoja človeških virov v podravskih podjetjih in drugih institucijah.

Regijski svet za davčno in finančno področje

Namen Regijskega sveta za davčno in finančno področje je s strokovnostjo in pozitivno naravnanostjo za sodelovanje v regiji vzpodbuditi povezovanje strokovnjakinj in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz podravskih podjetjih.

Regijski svet za za male hotelirje

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd., stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd., …

Regijski svet za energetsko področje

Namen regijskega sveta je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij; vključevanje v lokalne in regijske energetske projekte; sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč; skupno izoblikovanje predlogov sprememb zakonodaje; izmenjava poslovnih izkušenj; spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer delujejo.

Prijavnica za sodelovanje v regijskih svetih ŠGZ