Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev

Namen Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev (RS IČS) je povezovanje, združevanje, sodelovanje članov, sodelovanje z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi,  izmenjava dobrih praks, promocija stroke, projektno povezovanje in oblikovanje, posredovanje stališč in zastopanje interesov članov pri sprejemanju zakonodaje.

Predsednik sveta

ALBERT KEKEC

Dorssen mont d.d., Markovci

Podpredsednik

MARJAN ŽARGI

MZK Elektro d.o.o., Ptuj

Koodrinator

MARKO NEMŠAK

T: 02 220 87 21

E: marko.nemsak@stajerskagz.si

Seznam članic in članov Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev

ALIUS, d.o.o.
BISMARK, d.o.o.
CIVIS d.o.o.
ČREŠNJAR IN ČREŠNJAR d.o.o.
DATO AVTOMATIZACIJA d.o.o.
DORSSEN HRM, d.o.o.
EIBMS d.o.o.
EPC MONT d.o.o.
EXPO BIRO d.o.o.
FERROMONT-SL d.o.o.
IGOR BARTON S.P.
MENERGA d.o.o.
MONT-PLAN Rogaška Slatina d.o.o.
MONTPRO d.o.o.
MOS Servis d.o.o.
MS INSTALL, D.O.O…
M-TEHNOLOGIJA, d….
MZK Elektro d.o.o.
NOVOS d.o.o.
PENTAFOR d.o.o.
RAJBI d.o.o.
RM Vuk d.o.o.
RUBO MONT d.o.o.
ZEROX, d.o.o.

PRIJAVNICA za sodelovanje v regijskem svetu

Regijski sveti ŠGZ so oblika povezovanja strokovnjakinj in strokovnjakov iz podjetij in drugih institucij. Gre za obliko njihovega aktivnega vključevanja s ciljem zastopanja in uveljavljanja skupnih interesov regijskega gospodarstva ter oblikovanje skupnih stališč pri sprejemanju in spreminjanju zakonodaje.

Aktivnosti izvajamo v okviru sedmih regijskih svetov:

  1. ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN ZAPOSLOVANJE
  2. ZA DAVČNO IN FINANČNO PODROČJE
  3. ZA INTERNACIONALIZACIJO
  4. POSLOVNIH ŽENSK IN PODJETNIC
  5. ZA ENERGETSKO PODROČJE
  6. MALIH HOTELIRJEV
  7. IZVAJALCEV ČEZMEJNIH STORITEV

Vabimo vas, da nam sporočite vaš interes za sodelovanje na e–mail: info@stajerskagz.si ali izpolnite obrazec v nadaljevanju.