REGIJSKI SVET MALIH HOTELIRJEV

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom:

• sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd.,
• stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd.,
• izmenjave in ogledov dobrih praks, promocije stroke, povezovanje v projektih,
• skupnega oblikovanja cen in integralnih turističnih proizvodov,
• oblikovanja, posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
• organizacije različnih dogodkov: mesečnih srečanj, posvetov, izobraževanj in usposabljanj,
• spremljanjanja stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,
• nudenja strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in podajanja predlogov za
kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje nalog RSMH,
• izboljševanja poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
• mednarodnega sodelovanja,
• spodbujanja razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
• spodbujanja dviga kakovosti hotelskih storitev,
• sodelovanja pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
• promocije dejavnosti hotelirjev,
• uresničevanja ostalih interesov članov RSMH.

Več informacij o nastanitvah najdete tudi na spletnem portalu KOOPERATIVA HOTELIRJEV.

Predsednik sveta

VASJA ILEŠIČ
5START d.o.o in Pohorje Village Wellness@Spa Resort, Maribor

Podpredsednika

VLADO PODHOSTNIK,
Hotel Tabor

ALEKSANDRA DRAŠ,
Hotel Draš

Koodrinator

ALEŠ KEGL

T: +386 30 667 726

E: ales.kegl@stajerskagz.si

Dodatni člani z regijskim svetom povezane Kooperative hotelirjev z.o.o.:

Hotel Bau     
Športni, poslovni in tranzitni hotel

Hotel Draš     
Športni, gastronomski in spa hotel

Pohorje Wellnes @Spa Resort   
Športni, poslovni in tranzitni hotel

Hotel Tabor    
Športni, poslovni in tranzitni hotel

Gostišče Hiša Budja    
Tranzitno, družinsko in poslovno gostišče

Gostišče Mlada lipa    
Tranzitno, poslovno, gastronomsko gostišče

Pohorska Kavarna (B&B)    
Tranzitni, poslovni in družinski b&b

Prenočišča Pri gondoli    
Tranzitni, poslovni in športni b&b

City Map (B&B)
Vinski, kolesarski in tranzitni hotel

Chocholate Village
Luxury Glamping resort