Regijski svet malih hotelirjev

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom:

• sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd.,
• stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd.,
• izmenjave in ogledov dobrih praks, promocije stroke, povezovanje v projektih,
• skupnega oblikovanja cen in integralnih turističnih proizvodov,
• oblikovanja, posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
• organizacije različnih dogodkov: mesečnih srečanj, posvetov, izobraževanj in usposabljanj,
• spremljanjanja stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,
• nudenja strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in podajanja predlogov za
kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje nalog RSMH,
• izboljševanja poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
• mednarodnega sodelovanja,
• spodbujanja razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
• spodbujanja dviga kakovosti hotelskih storitev,
• sodelovanja pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
• promocije dejavnosti hotelirjev,
• uresničevanja ostalih interesov članov RSMH.

Predsednik sveta

VASJA ILEŠIČ

Hotel Betnava, Maribor

Podpredsednika

VLADO PODHOSTNIK, Hotel Tabor
ALEKSANDRA DRAŠ, Hotel Draš

Seznam članic in članov

HOTEL BAU Simona Bau
HOTEL BETNAVA Vasja Ilešič
HOTEL DRAŠ Aleksandra Draš
GARNI HOTEL MILENA Alesandra Žorž
HOTEL TABOR Vlado Podhostnik
MIRJANA IVANUŠA BEZJAK S.P. Mirjana Ivanuša Bezjak
ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR doris Urbančič Windisch