Regijski svet malih hotelirjev

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom:

• sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd.,
• stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd.,
• izmenjave in ogledov dobrih praks, promocije stroke, povezovanje v projektih,
• skupnega oblikovanja cen in integralnih turističnih proizvodov,
• oblikovanja, posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
• organizacije različnih dogodkov: mesečnih srečanj, posvetov, izobraževanj in usposabljanj,
• spremljanjanja stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,
• nudenja strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in podajanja predlogov za
kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje nalog RSMH,
• izboljševanja poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
• mednarodnega sodelovanja,
• spodbujanja razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
• spodbujanja dviga kakovosti hotelskih storitev,
• sodelovanja pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
• promocije dejavnosti hotelirjev,
• uresničevanja ostalih interesov članov RSMH.

Predsednik sveta

VASJA ILEŠIČ

Hotel Betnava, Maribor

Podpredsednika

VLADO PODHOSTNIK, Hotel Tabor
ALEKSANDRA DRAŠ, Hotel Draš

Poslovni obisk delegacije iz St. Petersburga

, , ,
Spoštovani, vabimo vas na poslovno konferenco delegacije gospodarstvenikov iz St. Peterburga, ki bo v torek 19.6.2018, v hotelu MERCURE (bivši hotel Piramida). V prilogi posredujemo seznam gospodarstvenikov, ki prihajajo…

Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja

Državni zbor Republike Slovenije je marca sprejel RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU DUŠEVNEGA ZDRAVJA za obdobje 2018-2028, ki jo opredeljuje Zakon o duševnem zdravju. Osnovni poudarki se nanašajo na krepitev in ohranjanje…

Seminar o čezmejnem opravljanju storitev, MB, 12.03.2018

,
V okviru regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev Štajerske gospodarske zbornice smo za člane regijskega sveta kakor tudi za nečlane pripravili celovit seminar o čezmejnem opravljanju storitev. Program in vsebina: 08.00…

Novosti po 1.1.2018 za vse, ki izvajate čezmejne storitve, 6.12.2017

,
Bodite pripravljeni na nemoten potek dela v tujini in vstopite v leto 2018 brezskrbno z vsemi informacijami glede sprememb poslovanja izvajanja čezmejnih storitev. Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je v okviru Regijskega…

Prva konferenca ženskega podjetništva v Republiki Srbski, Banja Luka, 15.12.2017

,
Obveščamo, da Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Područna privredna komora Banja Luka, centar Vlade Republike Srpske i Republička agencija za razvoj MSP organizira 15.…

5. konferenca ženske podjetnosti - “VZPONI IN PADCI SO DEL USPEHA”, MB, 19.10.2017

      Vzponi in padci so sestavni del poslovnega uspeha. Neuspeh ni tragedija in ne sme privesti do razmišljanja o osebni nesposobnosti. Ženske, ki se že tako ali tako manj pogumno odločamo za podjetniško…

Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva

,
Ste hotelir? Imate gostišče? Imate probleme slediti spremembam pri državnem nadzoru s strani pristojnih inšpektoratov? Potem si rezervirajte  torek 19.9 med 10.00 in 14.15 uro ! V okviru regijskega sveta malih hotelirjev na Štajerski…

Javna obravnava predloga paketa zakonodaje z davčnega področja

,
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov paket predlogov zakonov z davčnega področja (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o davčnem potrjevanju računov, Zakon o davčnem postopku,…

Potrebna prekinitev pri napotitvah delavcev državljanov tretjih držav v Avstrijo

,
Spoštovani!   V postopku, ki ga je vodila pisarna  Grilc Vouk Škof pred Magistratom mesta Gradec in posledično pred Deželnim upravnim sodiščem za Štajersko, je Deželno upravno sodišče v sodbi z dne 02.08.2017…

Spremembe določenih kolektivnih pogodb ter nove urne postavke v Avstriji

S 1.5.2017 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2017 preverite, ali je na vašem področju opravljanja…

Okrogla miza: DOLGOROČNO ZAGOTAVLJANJE KADROV S POMOČJO ŠTIPENDIRANJA

v ponedeljek, 19. decembra 2011, ob 16.00 v Hotelu City Maribor, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor Brezplačen dogodek, katerega namen je seznaniti čim več delodajalcev in mladih z možnostjo štipendiranja v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem, pripravlja Ekonomski institut Maribor d.o.o., Center razvoja človeških virov.

Seznam članic in članov

HOTEL BAU Simona Bau
HOTEL BETNAVA Vasja Ilešič
HOTEL DRAŠ Aleksandra Draš
GARNI HOTEL MILENA Alesandra Žorž
HOTEL TABOR Vlado Podhostnik
MIRJANA IVANUŠA BEZJAK S.P. Mirjana Ivanuša Bezjak
ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR doris Urbančič Windisch