Regijski svet malih hotelirjev

Namen regijskega sveta malih hotelirjev (RSMH) je povezovanje zainteresiranih hotelov in institucij z namenom:

• sodelovanja z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami, društvi, ipd.,
• stalne sistematične promocije članov RSMH in aktivnosti na sejmih, workshopih, ipd.,
• izmenjave in ogledov dobrih praks, promocije stroke, povezovanje v projektih,
• skupnega oblikovanja cen in integralnih turističnih proizvodov,
• oblikovanja, posredovanja stališč in zastopanja interesov članov pri sprejemanju zakonodaje,
• organizacije različnih dogodkov: mesečnih srečanj, posvetov, izobraževanj in usposabljanj,
• spremljanjanja stanja v stroki in predlaganje ukrepov za nadaljnji razvoj stroke,
• nudenja strokovne pomoči, zagotavljanja poslovnih informacij in podajanja predlogov za
kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje nalog RSMH,
• izboljševanja poslovne učinkovitosti, kakovosti storitev in konkurenčnosti članov na
domačem in tujem trgu,
• mednarodnega sodelovanja,
• spodbujanja razvoja in konkurenčnosti dejavnosti hotelirstva,
• spodbujanja dviga kakovosti hotelskih storitev,
• sodelovanja pri pripravi in uveljavljanju ustreznega strokovnega izobraževanja,
• promocije dejavnosti hotelirjev,
• uresničevanja ostalih interesov članov RSMH.

Zloženka regijski svet malih hotelirjev Maribor…

Predsednik: VASJA ILEŠIČ, Hotel Betnava

Podpredsednika:
VLADO PODHOSTNIK, Hotel Tabor
ALEKSANDRA DRAŠ, Hotel Draš

Koordinatorka na ŠGZ:
Vesna Herženjak
T: 02 220 87 24
E: vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Seznam članov

Organizacija Ime in Priimek
HOTEL BAU Simona Bau
HOTEL BETNAVA Vasja Ilešič
HOTEL DRAŠ Aleksandra Draš
GARNI HOTEL MILENA Petra Zlatoper
HOTEL TABOR Vlado Podhostnik
MIRJANA IVANUŠA BEZJAK S.P. Mirjana Ivanuša Bezjak
ZAVOD ZA TURIZEM MARIBOR Janja Viher
HOTEL 365 Nina Kambič Koren
MLADA LIPA Marko Budja
PENZION MARTIN Miroslav Krnjič