Prispevki

2. ŠGF 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina, 20.02.2019, ogled oddaje...

2. štajerski gospodarski forum v letu 2019: Krožno gospodarstvo – odpadki kot surovina Krožno gospodarstvo je usmerjeno v ponovno uporabo, popravila in recikliranje ključnih tokov odpadkov, kot so komunalni odpadki in odpadna…

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020- 2021)

Predmet razpisa: Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje…

Vabilo k sodelovanju - Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET) – Kohezijska regija Vzhodna regija

Spoštovani, vabimo vas k sodelovanju v projektu »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga Združenje delodajalcev Slovenije v sodelovanju s partnerji, Gospodarsko…

Odprt je javni poziv za vključitev v pospeševalnik družbenih inovacij SOCIOLAB

Vabimo vse socialne podjetnike, zadružnike in skupine ali posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z reševanjem perečih družbenih izzivov, da se vključijo v Pospeševalnik družbenih inovacij SocioLab in z našo podporo uresničujejo…

Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2020

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2020 nadaljuje s trinajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje…

Vabilo na srečanje PERL: Oživljanje z defibrilatorjem, ŠGZ, 18.02.2020

Pozdravljene PERLE, vljudno vabljene na srečanje, kjer se bomo tokrat posvetili življenjsko pomembnim postopku - OŽIVLJANJU Z DEFIBRILATORJEM. Avtomatski defibrilator je prenosna elektronska naprava, ki samodejno zazna…

Razpis za zbiranje najboljših inovacij v Podravski regiji, prijave do 10.04.2020

Pokažite rezultate svojih zaposlenih in jih tako nagradite s predstavitvijo njihovih dosežkov v regiji in širše. S prijavo na razpis se lahko potegujete za nagrado tako na regijskem, kot tudi nacionalnem nivoju. Priznanje…

2. Štajerski gospodarski forum 2020: Ali gospodarstvo in finance sploh zanimajo mlade? TV Maribor, 19.2.2020

Raziskava Eurobarometer 2019 je med drugim prinesla nekoliko presenetljive rezultate: mlade najbolj zanimajo boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter odpravljanje revščine in ekonomskih…

Okvirni terminski plan objave novih javnih razpisov do konca letošnjega leta

V letu 2020 bodo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov. Do vključno marca 2020 bodo objavili 10 razpisov v skupni vrednosti 26,4 mio…

Izvozne listine za Katar

Elektronsko izdana Potrdila o poreklu blaga, ki se lahko preverijo preko spletne povezave, bodo katarski carinski organi sprejeli. V kolikor na potrdilu ne bo ustreznih povezav, bodo potrdila zavrnjena.   Vsa potrdila, ki jih…

1. Štajerski gospodarski forum 2020: Regije in gospodarstvo, TV Maribor, 22. 01. 2020

Občine nimajo nikakršnih pristojnosti na področju spodbujanja gospodarskega razvoja, ima jih država, ki sprejme odločitve, ki morebiti spodbujajo tudi gospodarski razvoj po posameznih regijah, pretežno pa so usmerjene na…