mag. Klara Krajčič
Javno podjetje Energetika Maribor d.o.o.

mag. Klara Krajčič

ŠGZ se je v času sprejemanja ukrepov v zvezi z COVID-19 zares izkazala. Organizirala je skupno platformo za sodelovanje članov (organizacija rednih videokonferenc), kjer smo člani drug drugemu razkrivali mnoštvo nejasnosti v zvezi z izvajanjem sprejetih ukrepov. Zbirala je naša vprašanja in predloge, tekoče predstavljala s strani inštitucij pridobljene uradne odgovore, prav tako predstavnike inštitucij vabila na sestanke.

V skrbi za pravilno izvajanje ukrepov smo se tako lahko zanesli na izčrpno, ažurno in zanesljivo skupno zakladnico znanja, ki je mnogo individualne komunikacije prihranila tako članom kakor tudi inštitucijam.

Sem prav vesela, da smo vaš član. Hvala za pomoč tako ŠGZ kot vsem sodelujočim.

Če je kdaj držalo, je prav gotovo držalo sedaj – skupaj močnejši!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin