Marjetka-BradaC
LEDINEK ENGINEERING d.o.o.

Marjetka Bradač

V spremenjenih razmerah, nastalih zaradi razširitve koronavirusa v pandemijo, nam je bila Štajerska gospodarska zbornica v veliko pomoč pri organizaciji dela v novih pogojih. Organizirali so skupne videokonference, kjer smo se povezali z drugimi podjetji, se medsebojno posvetovali ter iskali rešitve za skupne izzive, ki so se pojavili praktično čez noč. Na ŠGZ so zbirali vprašanja in predloge podjetij ter jih posredovali pristojnim inštitucijam, hkrati pa so povabili predstavnike le-teh, da sodelujejo na teh video srečanjih.

Posebej želimo izpostaviti, da smo skupaj s ŠGZ sestavili dopis našim strankam, ki je veljal kot potrdilo o nastopu višje sile, pri uveljavljanju zamud zaradi nastalih razmer.

Hvala za vso pomoč celotni ekipi ŠGZ ter ostalim sodelujočim.

Z veseljem ostajamo vaši člani!

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin