Marko Drobnič
Talum d.d.

Marko Drobnič

Uspešno delovanje zbornice v preteklih letih vidim kot izjemno pomembno, ne samo za lokalno in regionalno okolje, temveč tudi za nacionalno. Nadaljevanje takšnega dela lahko prinese pozitivne učinke za vse vpletene, saj je povezovanje in promocija regionalnega gospodarstva ključnega pomena. Poleg tega se je zbornica že izkazala pri iskanju rešitev za nekatere težave, s katerimi se soočamo v gospodarstvu, tudi v prihodnje, menim, da je to njeno ključno poslanstvo.

Ker je težav vedno več, je tudi vloga zbornice v prihodnje lahko toliko večja. Zato jo vidim kot pomembnega partnerja gospodarstvu, državi in lokalnim skupnostim.