Mirjana Ivanuša Bezjak

Uspešno poslovanje podjetnikov je možno samo v sodelovanju in povezovanju – kar nam ŠGZ omogoča. ŠGZ je most z ostalimi podjetji in inštitucijami. Je prostor kjer na različnih dogodkih srečaš in spoznaš nove poslovne partnerje. Zbornica je skupnost posameznikov, ki zastopa interese svojih članov. Samo skupaj bomo dosegli pozitivne rezultate.

Zbornica je mesto povezovanja prostovoljno povezanih podjetij v regiji in deluje s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost regije. Sodelavci ŠGZ so nam vedno v pomoč in strokovno oporo. ŠGZ je pomemben partner slovenskega gospodarstva.