V povezanosti je moč

Članstvo v ŠGZ

Skupaj ustvarjamo poslovne priložnosti v Sloveniji in po svetu ter krepimo podjetništvo in poslovanje skozi povezovanje, podporo, poslovnimi storitvami in številnimi prednostmi.

Kristina Kočet

Kot mlado “start up” podjetje, ki gleda na vsak cent pri stroških, smo se že od samega začetka odločili, da pristopimo kot člani. ŠGZ vidim kot partnersko organizacijo, ki je vedno pripravljena… Preberite več “Kristina Kočet”

Kristina Kočet

Članstvo v ŠGZ

V POVEZANOSTI JE MOČ.
Člani Štajerske gospodarske zbornice niste samo izjemni gospodarstveniki, ampak družbeno odgovorna podjetja, ki boste z vašimi predlogi olajšali ekonomsko poslovno okolje v dobrobit celotnega slovenskega gospodarstva.

Informacije in nasveti na zbornici in pri naših svetovalcih.

Svetovanja s področja poslovanja in mednarodnega poslovanja.

Izobraževanje sebe in zaposlenih samo za člane z izobraževanji, ki potekajo v organizaciji ŠGZ.

Potrjevanje raznih javnih potrdil.

O ustanavljanju in poslovanju podjetij.

S področja aktualnih razpisov za podjetja, EU razpisov, tehnične pomoči pri pripravi dokumentacije, postopkov za pridobivanje in pravilno koriščenje sredstev, dokazovanja stroškov in hrambe dokumentacije.

Projektno sodelovanje in povezovanje z gospodarstvom.

Na različne dogodke in izobraževanja.

Na najem poslovnih prostorov. (konferenčna dvorana, sejna soba, predavalnica, dvorana, računalniška učilnica).

Na oglaševanje v časopisu Gospodarski izzivi.

Na oglaševanje v elektronskih novicah E-izzivi.

Oglaševanje v časopisu Gospodarski izzivi.

Spletna pasica na spletni strani.

Pasica v elektronskih novicah E-izzivi.

Reklamni panoji v stavbi ŠGZ.

Letaki na policah.

Brezplačne poslovne storitve

Na voljo smo vam s svetovanjem in informacijami, izobraževanjem in drugimi podpornimi storitvami.

Popusti in ugodnosti

Našim članom zagotavljamo vrsto ugodnosti in popustov za dogodke in izobraževanja, oglaševanje in najemu prostorov.

Včlanitveni paket

Ob včlanitvi izkoristite paket oglaševanja na spletni strani, e-novicah in v časopisu Gospodarski izzivi v vrednosti več kot 400 €

Včlanitveni paket​

Odlična priložnost predvsem za mikro in majhna podjetja.

Promocijski paket vam zraven vseh ugodnosti zagotavlja tudi:

  • – spletne pasice na spletni strani za enaindvajset dni
  • – pasice v elektronskih novicah
  • – 1/3 oglasa v časopisu Gospodarski izzivi v vrednosti več kot 400,00 €.
  • – brezplačni vsi interni akti za podjetje (vzorci).

SINERGIJSKI UČINEK

Učinkovitost dosegamo z izmenjavo znanj in izkušenj naših članov ter aktivnostjo v regijskih svetih. Zastopamo gospodarske interese in stališča vseh svojih članov. Lobiramo in dajemo priložnost podajanja pobud in predlogov za sprejemanje zakonov in drugih predpisov s področja gospodarstva.

INFOPIKA - STROKOVNO SVETOVANJE

Infopika je brezplačno svetovanje, namenjeno izključno našim članom. Zaupajte našim strokovnjakom za davke in finance, delovnopravno zakonodajo, pravno področje, nepovratna sredstva in razpise, varstvo pri delu ter inovacije. Prednostno obravnavanje pri iskanju rešitev na vaša vprašanja ali izziv, s katerim se soočate. e-VEM točka je brezplačno svetovanje in pomoč pri ustanovitvi/registraciji, statusno pravnih spremembah ter delovanju podjetja. Mednarodno svetovanje

CENEJŠA IZOBRAŽEVANJA

Seminarje izvajamo z izbranimi strokovnjaki. Nekateri so za naše člane brezplačni, ostale pa jim ponujamo z znižano kotizacijo. Organiziramo srečanja oz. delovne skupine, ki naše člane oskrbijo z izmenjavo izkušenj iz primerov dobre prakse. Predlagajte svoje izobraževanje in skupaj bomo preučili možnost za njegovo izvedbo.

UČINKOVITEJŠE MREŽENJE

Poslovna srečanja – okrogle mize, delavnice in forumi – so namenjena povezovanju in mreženju naših članov ter njihovi predstavitvi širši javnosti ter domači in tuji gospodarski sferi. Postanite del baze ŠGZ, mnoga podjetja jo uporabljajo za navezovanje stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji tako iz slovenskega prostora kot tudi iz tujine. Možnost vključevanja v mreže zbornice: sekcije, regijske svete, strokovne odbore ter projektne in delovne skupine. Mednarodne delegacije organiziramo za naše člane, njihov glavni cilj je razširiti poslovanje na mednarodne trge, zato smo nenehno tudi v stiku z mnogimi veleposlaništvi pri nas in po svetu.

HITREJŠA INFORMIRANOST

Spletna stran www.stajerskagz.si nudi informacije s področja gospodarstva, javnih razpisov ter informira obiskovalce o vseh dogodkih in aktivnostih v domeni ŠGZ. Časopis Gospodarski izzivi je poslovni časopis Štajerske gospodarske zbornice, s katerim svoje naročnike – člane, nečlane in partnerje – informiramo o novi zakonodaji, poslovnih priložnostih ter stališčih ŠGZ. E-izzivi so tedenske elektronske nov ice ŠGZ, na katere se lahko naroči kdorkoli. Tako ste lahko obveščeni o aktualnih dogodkih, prihajajočih izobraževanjih in novih članih. Facebook – našim aktivnostim lahko sledite tudi na najbolj priljubljenem socialnem omrežju.

PROMOCIJA PO MERI

Objave naših članov lahko podjetje–člana predstavimo skupaj z logotipom in opisom podjetja ter hiperpovezavo na spletno stran člana, kar bo pozitivno vplivalo tudi na proces optimizacije vaše spletne – preberite kako. V časopisu Gospodarski izzivi z naklado 2000 izvodov, ki ga prejema velika večina pomembnih podjetij Podravja kot tudi ostale institucije iz regije. Na izobraževanjih in seminarjih se lahko zainteresirana podjetja oglašujejo s pomočjo tiskanih reklamnih materialov, ki jih bomo razdelili med udeležence na začetku vsakega seminarja. Z organizacijo ali sponzorstvom dogodka.

ŠGZ pomaga pri povezovanju, mreženju in storitvah za vaše podjetje.

Spletna pristopna izjava

Izjava o pristopu Izjavljamo, da pristopamo k Štajerski gospodarski zbornici s sedežem v Mariboru in prevzemamo vse pravice, obveznosti in odgovornosti po statutu in internih aktih omenjene zbornice ter sklepih njenih organov. Omenjene podatke v izjavi lahko Štajerska gospodarska zbornica uporabi za svoje potrebe pri opravljanju svojih nalog v skladu z zakonom in statutom. S podpisom dovoljujem ŠGZ vnos mojih osebnih podatkov v zbirko podatkov za namen zbiranja, obdelovanja, shranjevanja, posredovanja in uporabo mojih osebnih podatkov v skladu z zakonom, ter dovoljujem, da lahko ŠGZ moje osebne podatke uporabi za obveščanje o dogodkih in novicah ŠGZ.