Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije

ZAKON O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH RAZMER NA PODROČJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Spoštovane, spoštovani,

omejeni Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije, ki je trenutno še v javni razpravi je objavljen na spodnji povezavi:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14714

Nekateri ključni ukrepi zajemajo:

  • Spodbujanje izravnave količine porabe pri porabnikih.
  • Ukrepi za omejitev cene elektrike na 180 EUR/MWh, Prihodki od prodaje električne energije, proizvedene in prodane na trgu na debelo v Republiki Sloveniji, ki presegajo 180 evrov na MWh (v nadaljevanju: presežni prihodki), pripadajo proračunu Republike Slovenije.
  • Pomoč za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virov (tudi iz odpadkov).
  • Subvencija cene lesnih sekancev.
  • Sprememba vrste podpore za proizvajalci električne energije, ki so vključeni v podporno shemo.

Predlagamo, da se odzovete v čim večjem številu preko portala e- Demokracije ali pošljete komentarje na info@stajerskagz.si. Komentiranje je omogočeno do vključno 24.11.2022.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Z lepimi pozdravi,
mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Štajerska Gospodarska Zbornica