Politika zasebnosti

1. Splošno

1.a Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov, katere obdeluje Štajerska gospodarska zbornica (v nadaljevanju ŠGZ). Obdelava osebnih podatkov pomeni  vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Obdelavo podatkov izvajamo skladno z uredbo EU 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR) ter skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2)

 

2. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata GDPR in ZVOP-2 je:

Štajerska gospodarska  zbornica
Ulica talcev 24, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 220 87 00
e-mail: info@stajerskagz.si

 

3. Osebni podatki in namen njihove obdelave

Osebne oziroma kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije/povpraševanja, potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih  dogodkov, publikacij, novičnika, storitev in ostalih produktov ŠGZ, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih novic iz novičnika, naših storitev, publikacij, se udeležiti dogodkov ter koristiti ostalih produktov ŠGZ.

Pri ŠGZ spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravnamo skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu ŠGZ določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na ŠGZ, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, smo ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo. Uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

V kolikor želite prejemati vsebine ŠGZ (novičnik, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte ŠGZ) in vstopiti v B2B portal, morate izpolniti prijavo na spletni strani ŠGZ. Z izpolnitvijo prijave in potrditvijo, podate soglasje za obdelavo podatkov in posredujete ŠGZ naslednje kontaktne podatke za naslednje vsebine:

Prijava na novičnik (Gospodarski izzivi):

 • naslov elektronske pošte

 

Prijava v B2B portal se izvaja s pomočjo prijavnega obrazca in je na voljo samo članom SGZ. Prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke:

 • polni naziv podjetja
 • naslov
 • kraj in poštna številka
 • telefon
 • spletna pošta
 • spletni naslov
 • facebook
 • twitter
 • linkedIn
 • drugo (tiktok, instagram…)
 • podatki o vodstvu (ime, priimek, funkcija)
 • podatki o kontaktni osebi (ime, priimek, funkcija, telefon, naslov elektronske pošte)

 

B2B portal je namenjen povezovanju članov preko spleta. Z vpisom podatkov v bazo B2B je omogočena vidnost/pregled vseh včlanjenih podjetij po panogah, vključno s kontaktnimi podatki, pregled prijavljenih udeležencev na posamezen dogodek, priložnost spletnega mreženja, izmenjava informacij in dobrih praks med včlanjenimi podjetji. Uporabnik z vpisom v B2B portal podaja svoje soglasje za obdelavo podatkov, prav tako podaja izjavo, da se strinja s splošnimi pogoji, ki določajo uporabo portala B2B, iz katerih izhaja namen portala. Navedeno pomeni, da gre za izmenjavo določenih informacij ter osebnih podatkov za dosego izpolnitve portala. Uporabniki imajo torej dostop do podatkov drugih članov. Odgovornosti za morebitna ravnanja drugih uporabnikov ne prevzemamo, se pa zavezujemo, da bodo v primeru kršitev opozorjeni in odstranjeni iz portala.

 

Prijava na dogodke:

 • ime in priimek prijavitelja
 • naziv podjetja
 • naslov podjetja
 • davčna številka
 • telefon
 • naslov elektronske pošte

 

Ime in priimek prijavljenih oseb
Email naslov prijavljenih oseb

 

4. Pravna podlaga

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na novičnik, dogodke, publikacije, ob vstopu v B2B platformo in ob naročilu na prejemanje ostalih produktov ŠGZ,  obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) GDPR.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani ŠGZ, spletni naročilnici ali na povezavi »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava« kliknete »pošlji«/ »prijava«/ »registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od ŠGZ oz. preko elektronske pošte na naslov: info@stajerskagz.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah ŠGZ (e-novicah, e-izzive,  dogodkih, publikacijah in ostale produktih ŠGZ). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

5. Vaše pravice

V skladu z določili GDPR imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, do izbrisa (»pozabe«), do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Privolitev za obdelavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si).

 

6. Čas hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili toliko časa, kolikor je  potrebno za dosego namena pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov ŠGZ), na katere ste se prijavili oz. naročili ter v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Pri presoji roka hrambe bomo upoštevali namen zbiranja osebnih podatkov ter njihovo naravo. Po izpolnitvi namena, za katerega smo podatke obdelovali, bomo podatke takoj izbrisali. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani ŠGZ in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu ŠGZ izbrisali in jih  več ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, bomo te po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka, izbrisali.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@stajerskagz.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.