Davki in finance

ŠGZ pomaga podjetjem razvijati finančno funkcijo, tako da je stabilna podpora razvoju podjetja.

Preverite, kje vam lahko pomagamo:

 • zagotavljamo hitre poslovne nasvete in odgovore na vprašanja s področja financ, v roku odzivnosti 24 ur: svetovanje na davčnem področju, finančno poslovodenje, davčni vidik poslovanja s tujino, planiranje finančnih izkazov, vpeljava controlinga v podjetju, upravljanje s terjatvami, svetovanje pri pridobivanju kreditov, pomoč pri prijavi na razpise – finančni del, krizni managemenet, insolvenčni postopki, zavarovanja plačil – menice, izvršnica, pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje, branje bilance.

 • s strokovnostjo in pozitivno  naravnanostjo  za  sodelovanje  v  regiji,  spodbujamo  povezovanje  strokovnjakinj  in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz podravskih podjetjih in drugih institucij v okviru Regijskega sveta za davčno in finančno področje, kjer se uspešno povezuje že 42 strokovnjakinj in strokovnjakov;

 • pričenjamo z letnim srečanjem finančnikov, računovodij in davčnih svetovalcev pod nazivom Davčno-finančni regijski dan, na katerem predstavimo aktualne strokovne teme, omogočimo izmenjavo dobrih praks, navezavo novih poslovnih stikov in druženje;

 • skrbimo za stalno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja na izobraževanjih, dogodkih in poslovnih srečanjih;

 • ponujamo možnost sodelovanja v rednih TV oddajah na RTV Slovenija, Studio Maribor, “Štajerski gospodarski forum”; 

 • organiziramo redne posvete s predstavniki Finančne uprave RS – Finančnim uradom Maribor, kjer  nas seznanijo z novostmi, pogostimi napakami, ki jih zaznavajo pri svojem delu in priporočili ter  prisluhnejo tudi našim članom o težavah pri izpolnjevanju finančnih obveznosti do države.

Spodbujamo  povezovanje  strokovnjakinj  in strokovnjakov z davčno-finančnega področja iz podravskih podjetjih in drugih institucij v  Regijskem svetu za davčno in finančno področje, kjer se  povezuje že 42 strokovnjakinj in strokovnjakov.

Naši dosežki:

 • vzpostavljeno je dobro sodelovanje, redna komunikacija in srečanja članov s predstavniki Finančne uprave RS, Davčnega urada Maribor.

Izpostavljamo nekaj izvedenih aktivnosti:

 • Davčno-finančni regijski dan
 • Popravljanje napak v računovodstvu
 • Ko vas obišče davčni inšpektor – kako se pripraviti in na kaj biti pozorni
 • Predstavitev davčnega in carinskega področja s strani FURS – seja Regijskega sveta za davčno in finančno področje