Krožno gospodarstvo in energetika

ŠGZ je nosilka operacije Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ki ga sofinancira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kontaktne osebe:

NINA MEGLIČ

NINA KOVAČIČ

TANJA BERGLEZ KRIVEC

Kontaktna oseba za Hydrogen center :

ANDREJA KUMER

V Strateško razvojno inovacijskem partnerstvu Mreže za prehod v krožno gospodarstvo povezujemo 90 članov: podjetja, razvojno - raziskovalne institucije in nevladne organizacije, katerim nudimo storitve na področjih: svetovanje za razvojno-raziskovalne projekte, povezovanje v krožne verige vrednosti, izobraževanje in svetovanje pri uvajanju krožnih poslovnih modelov.

Aktivnosti:

 • usposabljanje za Ministrstvo za okolje in prostor na presečnem področju varstva okolja in krožnega gospodarstva;
 • aktivnosti projekta za pridobivanje biooglja in zelenega ogljika iz ostankov biomase »Alps4GreenC«;
 • letna mednarodna konferenca TBMCE: www.tbmce.um.si;
 • izvajamo program usposabljanja „Energetska učinkovitost in trajnost v MSP-jih za energetske menedžerje in energetske strokovnjake“;
 • oblikujemo nove profile na področju krožnega gospodarstva v okviru Odbora za razvoj človeških virov;
 • smo člani Water Smart Territories S3 platforme in pridruženi člani v Bio-based industries konzorciju; aktivno sodelujemo v Vanguard iniciativi (bio-economy pilot, de- and re-manufacturing pilot, so-koordinacija vodikovega pilota s Kemijskim inštitutom).

Spodbujamo sodelovanje strokovnjakov iz prakse v Regijskem svetu za energetsko področje, ki je stičišče podjetij in institucij, ki se želijo povezati, vključevati v lokalne in regijske energetske projekte ter sodelovati pri oblikovanju skupnih stališč za  predloge  sprememb zakonodaje.

Naši dosežki:

 • Program izobraževanja in usposabljanja „Energetska učinkovitost in trajnost v malih in srednje velikih podjetjih (MSP-jih) za energetske menedžerje in energetske strokovnjake, ki ga izvaja Fakulteta za strojništvo iz Univerze v Ljubljani – trajnostni rezultat projekta SMEmPower Efficiency (Horizon 2020), 
 • oblikovanje kompetenčnega modela za prehod v krožno gospodarstvo v okviru Odbora za razvoj človeških virov SRIP – Krožno gospodarstvo,
 • uspešno zaključen projekt Kompetenčni center Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, v okviru katerega smo kot del Projektne pisarne pripravili in izvedli program usposabljanj za prehod v krožno gospodarstvo,
 • svetovalne storitve za Gospodarsko zbornico iz Kosova pri vzpostavitvi centra za krožno gospodarstvo,
 • priprava in izvedba cikla izobraževanj za Ministrstvo za okolje in prostor na presečnem področju varstva okolja in krožnega gospodarstva,
 • izvedba gospodarske delegacije EXPO Dubaj “Zeleno krožno gospodarstvo”,
 • so-koordinatorstvo s Kemijskim inštitutom pilota za vodik v okviru Vanguard iniciative,
 • soorganizacija že pet edicij mednarodne konference Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo – TBMCE s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo,
 • izvedba Tečaja o trajnostnem poročanju v sodelovanju z Giacomelli Media,
 • sodelovanje v bazenu ekspertov Climate-KIC za projekt po metodologijo Deep Demonstration: sistemski prehod v krožno, regenerativno, brezogljično gospodarstvo v Sloveniji.
 •  

Izpostavljamo nekaj izvedenih aktivnosti:

 • Zeleno javno naročanje tekstilnih izdelkov
 • Krožno zeleno javno naročanje – izzivi in priložnosti
 • Tečaj trajnostnega poročanja
 • Strokovna delavnica: Produktna LCA analiza v energijsko-intenzivni industriji
 •  Workshop: TAKE YOUR RESEARCH TO THE NEXT LEVEL – BECOME AN ENTREPRENEUR
 •  Kongres Krožno gospodarstvo in industrija 4.0: zmagovalna kombinacija za ogljično nevtralnost do 2050?
 • 12. strokovna konferenca Okolje in odpadki
 • Virtualni karierni sejem 2021: Prihodnost je tvoja izbira
 • Prehod v družbo brez odpadkov in trajnostni turizem
 • Brezplačna spletna problemska konferenca: Zapiranje krožnih zank bioplastičnih izdelkov v Sloveniji
 • Strokovni forum o gozdno-lesnih verigah v Sloveniji
 • Delegacija EXPO Dubaj 2020
 • Kompetence prihodnosti za zeleni in digitalni prehod – izveden Štajerski gospodarski forum na RTV Maribor