Kadri in zaposlovanje

Pomagamo podjetjem pri razvoju zaposlenih in njihovih kompetenc za stabilno ter trajno rast poslovanja.

Našim članom nudimo:

 • hitre poslovne nasvete in odgovore na vprašanja s področja delovnopravne zakonodaje, v roku odzivnosti 24 ur;

 • izvedbo letne strokovne konference: Kadrovska konferenca KAKO?– Iz prakse za boljšo prakso; 

 • stalno izpopolnjevanje znanja na izobraževanjih, dogodkih in poslovnih srečanjih;

 • promocijo poklicev in  povezovanje gospodarstva s šolami – organiziramo obiske mladih v podjetjih in dneve odprtih vrat v gospodarstvu;

 • informacije glede Najave učnih mest za vajence in dijake;

 • sodelovanje na Kariernem sejmu – sejmu poklicev in izobraževanja, ki predstavlja nove priložnosti neposrednega spoznavanja programov izobraževanja srednjih šol ter hkrati srečanja z delodajalci, ki nudijo zaposlitve in štipendije mladim;

 • možnost sodelovanja predstavnikov podjetij v TV oddaji RTV Slovenije – Štajerski gospodarski forum;

 • možnost sodelovanja v izboru »Naj zaposlovalec leta« ; naj zaposlovalec v letu 2021: Aluminium Kety Emmi d.o.o.;

 • možnost sodelovanja v Odboru za razvoj človeških virov SRIP Krožno gospodarstvo;  v odboru  že sodelujejo predstavniki podjetij: SIJ Acroni d. o. o., Termit d. d., Predilnica Litija, Surovina družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ekstera d. o. o., TECOS;

 • predstavitve najpogostejših izzivov v sodelovanju z Inšpektoratom za delo Republike Slovenije;

 • dostop do  nacionalne spletne platforme za zdravo in aktivno staranje zaposlenih – ZAlet
 • koristne strokovne webinarje s področja varovanja duševnega zdravja zaposlenih s priznano strokovnjakinjo dr. Mojco Zvezdano Dernovšek –  www.naprej.eu

Spodbujamo povezovanje, izmenjavo mnenj in dobrih praks na področju upravljanja z zaposlenimi v Regijskem svetu za razvoj človeških virov in zaposlovanje, kjer sodeluje že 38 strokovnjakinj in strokovnjakov iz prakse.

Naši dosežki:

 • na pobudo gospodarstva smo oblikovali nov program NPK – Nacionalne poklicne kvalifikacije “Industrijski ličar”;

 • sodelovanje z deležniki za izvajanje vajeniških programov v podravski regiji: oblikovalec kovin – orodjar; slikopleskar, klepar-krovec, avtoserviser, avtokaroserist;

 • uspešno smo izvedli že osem kadrovskih konferenc, na katerih je sodelovalo več kot 390 udeležencev in  85 predavateljev;

 • v projektu »Naprej – Zdravo in aktivno v prihodnost« smo oblikovali Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj; prav tako je bila 11.000 zaposlenim zagotovljena podpora v obliki izobraževanj, psihološkega svetovanja in posredovanju strokovno informativnih,  promocijskih gradiv iz področja duševnega zdravja;

 • v projektu »Polet – Pozdrav aktivnim« smo razvili smo inovativen celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki delodajalcem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela. Model je bil pilotno testiran v 120 podjetjih.    Prav tako smo vzpostavili strateško e-platforma ravnanja s starejšimi zaposlenimi v podjetjih;

 • z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti vključenih deležnikov, je naša zbornica ponosni soustanovitelj dveh fundacij:  Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma in Fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Vzhod;

 • Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti je uspešno izvedla projekt »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu e-VZD«, v okviru katerega smo prilagodili  delovna mesta v 15 podjetjih ter vzpostavili  e-učilnico za delodajalce. Prav tako smo omogočili sofinanciranje stroškov prilagoditve 60 delovnih mest, v višini do 5.000,00 EUR za posamezno prilagoditev.

Izpostavljamo nekaj izvedenih aktivnosti:

 • Kadrovska konferenca KAKO ? – Iz prakse  za boljšo prakso
 • Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • Karierni sejem za osnovnošolce in srednješolce 2022
 • Podjetja iščejo delavke in delavce – toda ti raje odhajajo na delo v Avstrijo!
 • Kompetence prihodnosti za zeleni in digitalni prehod
 • Delo od doma s stališča delodajalcev
 • Najinovativnješi so tudi najboljši!