O ŠGZ

Štajerska gospodarska zbornica je največja regijska gospodarska zbornica v Sloveniji, ki že več kot 15 let povezuje podjetja in vsakodnevno zastopa njihove interese za  hitrejši razvoj .

Kontakt:

Štajerska gospodarska zbornica
Ulica talcev 24
2000 Maribor

Vizija

Štajerska gospodarska zbornica je največja regijska gospodarska zbornica v Sloveniji, je prostor prostovoljnega povezovanja podjetij Štajerske in Podravja.

Zastopamo interese gospodarskih subjektov na področju celotne regije, s ciljem večjega vpliva na oblikovanje pogojev gospodarjenja, kar omogoča kakovostno rast in razvoj podjetij v regiji, državi in v tujini.

Pravne osnove

Statut Štajerske gospodarske zbornice:

  • Na podlagi določb 9., 10. in 11. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur.l. RS 60/06) ter v skladu z določbami 75. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 22. novembra 2006 je ustanovna skupščina Štajerske gospodarske zbornice na svoji seji 12. junija 2007 sprejela Statut ŠGZ.
  • Skupščina ŠGZ je na svoji 2. seji 9. 12. 2008 na podlagi 17. člena Statuta ŠGZ sprejela Spremembe statuta ŠGZ.
  • Skupščina ŠGZ je na svoji 5. seji 8. 6. 2011 na podlagi 17. člena Statuta ŠGZ sprejela Spremembe statuta ŠGZ (2)
  • Na podlagi 17. člena Statuta ŠGZ in upoštevajoč sprejete Spremembe statuta ŠGZ sprejete na zasedanjih skupščine dne 9.12.2008 in 8.6.2011 je Upravni odbor ŠGZ na svoji 1. seji dne 19.9.2011 po pooblastilu skupščine ŠGZ sprejel Čistopis Statuta ŠGZ
  • Na podlagi 17. člena Statuta Štajerske gospodarske zbornice z dne 8. junija 2011 in upoštevajoč spremembe je skupščina Štajerske gospodarske zbornice na svoji 12. seji dne 17. aprila 2018 sprejela Čistopis Statuta ŠGZ 2018.
  • Skupščina ŠGZ je na svoji 16. seji 9.3.2022 na podlagi 17. člena Statuta ŠGZ sprejela Spremembe statuta ŠGZ. Čistopis Statuta ŠGZ 2022. Statut je objavljen tukaj

Pravilnik o sklicu skupščine in izvolitvi drugih organov

  • Na podlagi 37. člena Statuta ŠGZ je skupščina ŠGZ na svoji seji 9. 12. 2008 sprejela Pravilnik o sklicu skupščine in izvolitvi drugih organov.
  • Na podlagi 37. člena Statuta ŠGZ je skupščina ŠGZ na svoji seji 26.5. 2015 sprejela spremembe in dopolnitve Pravilnika o sklicu skupščine in izvolitvi drugih organov. 

Novice ŠGZ