Podravje

Podravje v številkah:

Glavno mesto:
Maribor

Večja mesta:
Ptuj, Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož

Gospodarske družbe v Podravju

Podjetja

 • Število družb 8.823
 • Velika podjetja 46
 • Srednja podjetja 135
 • Majhna podjetja 1.227
 • Mikro podjetja 7.415
 • Prihodki skupaj 11.170 mio EUR
 • Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 71.757
 • Povprečna bruto plača 1.759 EUR
 • Neto dodana vrednost na zaposlenega 41.838 EUR
 • Neto čisti dobiček 414 mio EUR

Samostojni podjetniki 2021

 • Število samostojnih podjetnikov 7.563
 • Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 7.183
 • Prihodki skupaj 844 mio €
 • Povprečna bruto plača 1.228 €
 • Neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti in njegove zaposlene 17.156 €
 • Neto podjetnikov dohodek 64 mio €

Zadruge 2021

 • Število zadrug 82
 • Število zaposlenih (na podlagi delovnih ur) 315
 • Prihodki skupaj 136.371 tisoč €
 • Neto dodana vrednost na zaposlenega 35.825 €


Vir: AJPES, Statistični urad Republike Slovenije