REFERENCE

Vsak dan smo v službi reševanja vaših izzivov, vaš pomočnik, sokreator vaše rasti ter kreator boljših pogojev za razvoj gospodarstva v podravski regiji.

Brez odličnih povezav, ki smo jih ustvarili in sodelovanja z vsemi relevantnimi deležniki; od občin, ministrstev, inšpekcijskih služb, regionalnih gospodarskih zbornic, Gospodarske zbornice Slovenije, partnerskih organizacij v tujini in številnih strokovnjakov nam to ne bi uspelo. 

Hvala vsem!

Izpostavljamo dosežke, s katerimi smo pomagali našim članom

 • Poenostavili smo proces pridobivanja A1 obrazca v elektronski obliki,
 • uredili smo dovolilnice za vožnjo tovornjakov skozi center Lenarta do Trat za tovorni promet, kar je omogočilo našemu članu prihranek v višini 10.000 evrov na leto,
 • znižali smo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MO Maribor za industrijske hale za več kot 50%, s tem smo podjetjem prihranili 2 milijona evrov letno
 • dosegli smo prilagoditev delovnih  mest v 15 podjetjih iz najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod pri delu,
 • vzpostavili smo e-učilnice za delodajalce in druge odgovorne osebe za področje varnosti in zdravja pri delu,
 • dosegli smosofinanciranje stroškov prilagoditve 60 delovnih mest, v višini do 5.000,00 EUR za posamezno prilagoditev,
 • zagotovili smo podporo 11.000 zaposlenim v obliki izobraževanj, psihološkega svetovanja in posredovanja strokovno informativnih,  promocijskih gradiv iz področja duševnega zdravja,
 • oblikovali smo Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (program PSDT),
 • razvili smo inovativen celovit poslovni model za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki delodajalcem pomaga pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela. Model je bil pilotno testiran v 120 podjetjih;
 • vzpostavili smo strateško e-platforma ravnanja s starejšimi zaposlenimi v podjetjih,
 • vzpostavili smo mrežo za čezmejno poslovno sodelovanje in skupne aktivnosti za dostop do novih trgov med slovenskimi in avstrijskimi podjetnicami,
 • sklenili smo konkretne dogovore o skupnem sodelovanju na tretjih trgih v okviru projekta »regioWIO«.

Dosežki  so bili realizirani  v  skupnem  sodelovanju  z  deležniki  v okolju  in partnerji v projektih, za kar se najlepše zahvaljujemo.

Smo ponosni nosilci in sooblikovalci odmevnih projektov v Podravski regiji in Sloveniji

KARIERNI SEJEM

ŠGZ je leta 2015 povezala vse relevantne deležnike Podravja in Slovenije ter skupaj z njimi ustanovila Karierni sejem, da šolajoči mladini konkretno predstavi vse zaposlitvene priložnosti gospodarstva.
Z vzpostavljenim močnim partnerstvom z Mestno občino Maribor, Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru, Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Fundacijo PRIZMO, MKC Maribor in Mladim Mariborom Karierni sejem redno letno informira več kot tisoč osnovno in srednješolcev.

IZBOR NAJBOLJŠIH INOVACIJ PODRAVSKE REGIJE

ŠGZ vsako leto, že od 2002 organizira Izbor najboljših inovacij Podravja, zato da spodbuja podjetja in samostojne inovatorje k višji stopnji inovacij in razvijanju inovacijske kulture, ki jo gospodarstvo nujno potrebuje za razvoj in uspešno delo v domači in mednarodni konkurenci. V tem času je bilo podeljenih že več kot 100 nagrad za najboljše inovacije in inovatorje, ki se uvrstijo v naciolnani izbor, ki ga organizira GZS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Spirit Slovenija.

MREŽA ZA PREHOD V KROŽNO GOSPODARSTVO

ŠGZ upravlja in koordinira delo SRIP Krožno gospodarstvo, ki je strateško razvojno – inovacijsko – partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, ustanovljeno leta 2016. SRIP povezuje 88 članov, od tega je 57 malih podjetij, ostala so srednje velika in velika podjetija s celotne Slovenije. Projektna partnerjia SRIP Krožno gospodarstvo sta: Kemijski inštitut Ljubljana in Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru. SRIP pri svojem delu intenzivno sodeluje. s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za okolje in prostor ter z drugimi ministrstvi. V projektu sodelujejo tudi člani ŠGZ, in sicer: Surovina,Primat, IOS, Fonaterm, Talum, DEM, Ikema in RRA Podravje – Maribor.

IZBOR ZA NAJBOLJŠE PODRAVSKO PODJETJE LETA

ŠGZ od leta 2016 vsako leto organizira ta Izbor, z namenom spodbujati pozitiven odnos do podjetnosti in izpostaviti najboljša podjetja Podravja. Strokovna komisija izbere najboljše podjetje v kategorijah mikro, malo, srednje in veliko podjetje. V Podravju imamo odlične izvoznike in dobre delodajalce. Imamo ljudi, ki se trudijo. In prav te izpostavljamo s tem Izborom in jih postavljamo za zgled in spodbudo.

IZBOR NAJ ZAPOSLOVALCA V REGIJI PODRAVJE

Strokovna komisija ŠGZ v okviru Izbora za najboljše podravsko podjetje leta vsako leto še posebej skrbno po številnih specifičnih kriterij nominira večje število podjetij Podravja, ki tem kriterijem ustrezajo. Vse jih tudi obišče in na osnovi tega izbere prestižni naziv Naj zaposlovalec leta.

FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI VZHOD.SI

Štajerska gospodarska zbornica je leta 2018 skupaj z Združenjem delodajalcev Slovenije, Savinjsko saleško gospodarsko zbornico, Regionalno gospodarsko zbornico Celje, Pomursko gospodarsko zbornico in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele Krajine ustanovila Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI.

FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI PRIZMA

Fundacijo Prizma je ŠGZ ustanovila z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. V njej razvija vsebine za projekte, išče vire financiranja in pripravlja prijave na projekte na področju razvoja človeških virov, zdravja in dobrega počutja zaposlenih ter zaposlovanja v skladu s potrebami podjetij v regiji.

KADROVSKA KONFERENCA KAKO – IZ PRAKSE ZA PRAKSO

ŠGZ že od leta 2014 organizira odmevno Kadrovska konferenca KAKO Iz prakse za prakso, kjer se na enem mestu zbere okoli 100 kadrovskih strakovnnjakin in strokovnjakov iz cele Slovenije, ki neposredno predstavljajo in izmenjujejo konkreten primere iz kadrovske prakse v podjetjih.

KARIRERNI SEJEM MOJE DELO

ŠGZ v sodelovanju z največjim slovenskim zaposlitvenim portalom Moje Delo svojim članom aktivno pomagamo iskati že usposobljene kadre.

SPOT SVETOVANJE PODRAVJE

Nudi pomoč potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem za uspešnejše poslovanje. Informira jih o razpisih, nudi podporo pri pravi vlog, čezmejno povezuje, odpira poslovne priložnosti doma in v tujini ter povezuje z relevantnimi podpornimi institucijami in občinami.

ŽENSKO PODJETNIŠTVO

ŠGZ že od leta 2012 vsako leto zapored organizira Konferenco o ženskem podjetništvu, ki povezuje okoli 100 podjetnic Podravja. Na njej se predstavlajo najaktualnejše informacije in znanja, ki jih potrebujejo podjetnice potrebuje za rast in razvoj.

POSLOVNI ZAJTRK PODJETIJ Z OBČINSKIMI STRUKTURAMI

Občine, v katerih podjetja delujejo, so njihovo pomembno poslovno okolje. Tam, kjer je to potrebno za razvoj podjetij, ŠGZ organizira srečanja vodstev podjetij in odgovornih v občinskih strukturah ter tako vzpostavlja možnosti uspešnejšega poslovnega sodelovanja. Srečanja pripomorejo k boljšemu poznavanju in tesnejšem sodelovanju občin s posameznimi podjetji.

POSLOVNO SVETOVANJE – INFOPIKA

Z Infopiko ŠGZ svojim članom omogoča brezplačno strokovno svetovanje s pomočjo zunanjih strokovnjakov in strokovnjakinj na področju davkov in financ, delovnega prava, čezmejnih napotitev, razpisov in dokumentacije, gospodarske zakonodaje, varstva pri delu, inovacij in intelektualnega kapitala, odnosov z javnostmi, detektivskega področje.