PROJEKTNA PISARNA ZA VAŠE PROJEKTE

Vašim idejam in razvojnim projektom pomagamo zaživeti!

Kontaktne osebe:

NINA MEGLIČ
vodja projektne pisarne

MOJCA TOMINŠEK
svetovalka

NINA KOVAČIČ
svetovalka

VESNA HRŽENJAK
svetovalka

Poiščemo ustrezen slovenski ali EU razpis

Na podlagi vaših potreb za vas poiščemo ustrezen slovenski razpis ali razpis na ravni Evropske unije, vas podrobneje seznanimo z razpisnimi pogoji in višino sofinanciranja ter s časovno izvedbo projekta.

Pomagamo vam pri pripravi projektne dokumentacije

Pregledamo projektno dokumentacijo, skupaj z vašimi zaposlenimi, ki pripravijo strokovne podlage.

Pomagamo vam pri iskanju projektnih partnerjev

Imamo široko mrežo slovenskih in evropskih partnerjev, ki lahko postanejo vaši projektni partnerji z našo pomočjo.

Področja strokovne podpore:

 • komunikacija, diseminacija projektnih dosežkov
 • trajnostno poročanje in komuniciranje
 • internacionalizacija / čezmejno sodelovanje
 • krožno gospodarstvo, krožni poslovni modeli
 • digitalizacija podjetij / fleksibilne oblike dela
 • trajnostna energija: OVE, Waste to Energy, energetska učinkovitost
 • vodikove tehnologije
 • bio-gospodarstvo: biomasa, zeleni procesi in tehnologije
 • sekundarne surovine
 • trajnostni funkcionalni materiali
 • razvoj človeških virov, vajeništvo, vseživljenjsko izobraževanje
 • žensko podjetništvo.