Struktura

PREDSEDNIK

Albert Kekec

Albert Kekec, rojen leta 1972 na Ptuju, je po izobrazbi diplomirani ekonomist in inženir strojništva.

Svojo poslovno pot je pričel leta 1995 kot sodelavec ene izmed večjih družb za upravljanje, leta 1998 je bil imenovan za člana nadzornega sveta v družbi Agia d.d., leta 2001 pa je prevzel njeno vodenje. Od leta 2012 je kot član uprave zaposlen v podjetju Dorssen.

V obdobju več kot petindvajsetih let je zasedal različne vodstvene položaje, kot direktor, član uprave ali predsednik nadzornega sveta, kar mu je omogočilo, da je pridobil izkušnje v različnih sektorjih gospodarstva. Svojo zavezanost delodajalskim združenjem je potrdil leta 2017, ko je prevzel vodenje Regijskega sveta izvajalcev čezmejnih storitev pri Štajerski gospodarski zbornici.

Dvakrat je bil imenovan v upravni odbor Štajerske gospodarske zbornice, prvič leta 2019 in ponovno leta 2023.

Maja leta 2023 je bil za obdobje štirih let izvoljen za predsednika Štajerske gospodarske zbornice.

DIREKTORICA

Aleksandra Podgornik

Mag. Aleksandra Podgornik je bila rojena leta 1970 v Schwenningen am Neckar v Nemčiji. Diplomirala je leta 1995 na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru in leta 2007 magistrirala s področja ekonomije in poslovnih ved, prav tako na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Da je vseživljenjsko izobraževanje nujna in mogoča praksa dokazuje z nenehnim dodatnim izpopolnjevanjem in pridobivanjem dodatnih znanj. Na mednarodni akademiji za podjetniško svetovanje B.I.T. Schulungscenter v Gradcu v sodelovanju z GZS Območno zbornico Maribor, si je pridobila certifikat podjetniške svetovalke na področju podjetništva.

Mag. Aleksandra Podgornik ima 20 let delovnih izkušenj na področju gospodarstva, večino teh izkušenj je pridobila v kovinsko-predelovalni industriji in kozmetični industriji. Leta 2007, ko je Štajerska gospodarska zbornica začela tudi formalno delovati, je postala njena prva direktorica. Od leta 2011 je tudi predsednica nadzornega sveta največje zdravstvene zavarovalnice Vzajemna d.v.z.. Vključena je v mnoge razvojne projekte v Podravju, tudi kot članica sveta Mariborske razvojne agencije, članica sveta konzorcija za razvojne naloge Podravske regije, podpredsednica regionalnega razvojnega sveta Podravske regije, članica sveta zavoda Energap in članica upravnega odbora Avstrijsko-slovenske trgovinske zbornice.

SKUPŠČINA

Na 17. skupščini ŠGZ, ki je potekala 16. maja 2023, je bil za predsednika skupščine ŠGZ za obdobje dveh let ponovno izvoljen dr. Dušan Jovanovič.

Dušan Jovanovič, doktor pravnih znanosti, je docent za področje gospodarskega prava na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko-poslovni fakulteti. Izpopolnjeval se je predvsem na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, College of Law University of Cincinnati in Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Je član Pravniškega društva v Mariboru in član svetovnega združenja International Bar Association. S svojimi strokovnimi in znanstvenimi razpravami ter članki se ukvarja predvsem s področjem korporacijskega prava in korporacijskega upravljanja.

Je avtor in soavtor več publikacij v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Sodeluje tudi pri različnih raziskovalnih projektih s področja korporacijskega prava ter kot predavatelj na različnih strokovnih seminarjih in posvetovanjih. Kot neodvisen in korporacijski strokovnjak je član nadzornih svetov gospodarskih družb, sodeluje pa tudi pri delu različnih državnih in nedržavnih organov in institucij s svojega področja.

Nadzorni odbor

Upravni odbor

Nadzorni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2023-2027 je bil potrjen na 17. seji skupščine ŠGZ 16. maja 2023. Predsednica nadzornega odbora je gospa Jožica Planinšec Deržek, člani pa so našteti spodaj:

Ime

Priimek

Podjetje/Član

JOŽICA 

PLANINŠEC DERŽEK

OBZORJE d.o.o.

ALENKA

GAČANOVIČ

PTUJSKA KLET d.o.o.

SIMONA

HORVAT

EVIDENT d.o.o.

DR. VLASTA

KRMELJ

ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE

TATJANA

LORENČIČ

TBP d.d.

Upravni odbor za 4-letno mandatno obdobje 2023-2027 je bil potrjen na 17. seji skupščine ŠGZ 16. maja 2023. Predsednik upravnega odbora je Albert Kekec, člani so našteti spodaj:

Ime

Priimek

Podjetje/Član

ALBERT

KEKEC

DORSSEN IMS d.o.o.

GORAZD

BENDE

ZAVOD PPC TEZNO

MARJAN

BEZJAK

F.A. MAIK d.o.o.

ALEKSANDERBRUNČKODEM d.o.o.

MARKO

CEGNAR

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

DR. PETER

CVAHTE

IMPOL 2000 d.d.

JURE

FIŠER

SUROVINA d.o.o.

MIRAN

JUG

MARIBORSKI VODOVOD d.o.o.

DR. DEAN 

KOROŠAK

UNIVERZA V MARIBORU

IGORKUMERMOS SERVIS d.o.o.

DANIEL

LAČEN

TALUM d.d. KIDRIČEVO

GREGORMAJCENHENKEL MARIBOR d.o.o.

BORIS

MEDVED

CP PTUJ d.d.

VALENTINO

MENDEK

ZAVAROVALNICA SAVA d.d.

MATJAŽ

MERKAN 

LUMAR IG d.o.o.

DR. ANDREJ

NOVAK

LEDINEK ENGINEERING d.o.o.

DAVORIN

OKORN

NOVA KBM d.d.

MAG. VIDA

PERKO

ACADEMIA d.o.o.

BOJAN

PETEK

TENZOR d.o.o.

DEJAN

RADIĆ

MARK METAL d.o.o.

SILVO

ROPOŠA

ELEKTRO MARIBOR d.d.

ROMAN

STEGNE

ALUMINIUM KETY EMMI d.o.o.

JANJA

VIHER

ZIP, MARIBOR

RADOVRAČKOEXPO BIRO d.o.o.
MARJANŽARGIMZK ELEKTRO d.o.o.