HITRO POSLOVNO SVETOVANJE

Ko potrebujete odgovor na strokovno vprašanje, vezano na poslovanje podjetja, vam zagotavljamo strokovno podporo mreže naših strokovnjakov in individualno obravnavo, v času odzivnosti 24 ur.

Kontaktni osebi:

MOJCA TOMINŠEK

VESNA HERŽENJAK

V zadnjem času smo najpogosteje pomagali na področjih:

 • postopki napotitve delavcev v različne države
 • posredovanje kontaktov tujih partnerjev, ki so vodili do sklenitve posla
 • preverjanje obstoja podjetij v tujini
 • izvoz v Rusijo v trenutni krizni situaciji
 • izterjava dolga v EU
 • preverjanje vstopnih pogojev in pogojev poslovanja v posameznih državah v času Covid krize
 • DDV v mednarodnem poslovanju
 • uvozni postopki


Storitev je za člane brezplačna.

Poleg tega imamo organizirano mrežo zunanjih strokovnjakov, s pomočjo katerih nudimo članom svetovanja na  ključnih področjih poslovanja podjetij, mrežo pa tudi dopolnjujemo z novimi področji, odvisno od povpraševanja in aktualnosti tematike.

Na osnovi  potreb in povpraševanj podjetij, vam nudimo svetovanja na naslednjih področjih:

 • Davki in finance: davčno svetovanje (davek na dodano vrednost, obračun plač in drugih izplačil), računovodsko poslovanje (računovodski izkazi poslovanja, davčni obračuni, obračun osnovnih sredstev ipd), finančno poslovodenje, poslovno in podjetniško svetovanje, davčni vidik poslovanja s tujino.
 • Finančno področje: planiranje finančnih izkazov, vpeljava kontrolinga v podjetju, upravljanje s terjatvami, svetovanje pri pridobivanju kreditov, pomoč pri prijavi na razpise – finančni del, krizni management, insolvenčni postopki, zavarovanja plačil – menice, izvršnica, pogodba o odstopu terjatev v zavarovanje, branje bilance.
 • Pravno področje:  svetovanje o oblikah gospodarskih družb, preoblikovanju podjetja, stečaju in likvidaciji, notranji organizaciji podjetij, pogodbah pri sklepanju poslov, veljavni zakonodaji, oblikah razrešitve sporov.
 • Mednarodno delovno – pravno področje: svetovanje v zvezi z delovnimi razmerji – sklenitev pogodbe o zaposlitvi, izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, prenehanje pogodbe o zaposlitvi, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, napotitve delavcev, zaposlovanje tujcev.
 • Delovno pravo: razlaga delovnopravne zakonodaje, osnovno svetovanje s področja pogodb o zaposlitvi, rednih in izrednih odpovedi pogodb o zaposlitvi, splošnih aktov delodajalca in zaposlovanja invalidov.
 • Varnost in zdravje pri delu: svetovanje glede promocije zdravja na delovnem mestu, o uvedbi OHSAS sistema, o periodičnih preiskavah škodljivosti v delovnem okolju, o pregledih in preizkusih delovne opreme, o pripravi izjave o varnosti, o usposabljanju delavcev.
 • Odnosi z javnostmi: odgovarjanje na novinarska vprašanja, svetovanje ob objavi napačnih/neresničnih informacij v medijih, organizacija tiskovnih konferenc, adrema novinarjev, oblikovanje komunikacijske strategije, vsebinska in oblikovna zasnova internih revij in časopisov.
 • Inovacije, znanje, intelektualni kapital: ugotovitev inovacijskih kompetenc ter potencialov v organizaciji, določanje inovacijske moči podjetja ter analiza menedžmenta znanja, vloga menedžmenta znanja pri razvoju novih izdelkov ali storitev, pomen intelektualnega kapitala za poslovni uspeh organizacije.
 • Detektivsko področje: svetovanje glede pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni/poškodbe, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih, glede dolžnikov in njihovem premoženju, mirno reševanje sporov – mediacija.

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKTOV

Na naši točki SPOT registracija, lahko bodoči ali obstoječi poslovni subjekti hitro in brezplačno uredijo registracijo (ustanovitev, vpis sprememb, izbris, pooblastila) gospodarskih družb (d.o.o.) in samostojnih podjetnikov (s.p.) ter ostale e-postopke.

SPOT portal za podjetja in podjetnike

Seznam e-postopkov in storitev na portalu SPOT najdete na