POMAGAMO VAM

Štajerska gospodarska zbornica je največja regijska zbornica, ki z raznotero ekipo vrhunskih strokovnjakov hitro in učinkovito pomaga svojim članom pri vsakodnevnih podjetniških izzivih ter pomaga pri realizaciji njihovih idej za osvajanje novih trgov.
Naši člani so deležni številnih ugodnosti, ki znašajo več kot letna članarina.
Ne odlašajte, kontaktirajte nas.

Poslovno svetovanje - INFOPIKA

Zagotavljamo vam strokovno podporo z individualno obravnavo, ki vam bo v pomoč pri reševanju vaših poslovnih dilem in vprašanj. Nudimo vam informacije in nasvete razširjene mreže vrhunskih svetovalcev za vsa ključna področja poslovanja.

Storitev je za člane brezplačna.

Storitve za vstop investitorjev v podravsko regijo - Enter Štajerska

Enter Štajerska je vstopna točka, namenjena vsem, ki bi želeli investirati v poslovno okolje Štajerske in potrebujete pomoč pri postopkih ustanavljanja podjetja, pripravi obveznih splošnih aktov, pridobivanju raznih dovoljenj,  pravnih storitvah, registraciji znamke, uporabi prostorov, mreženju s ključnimi deležniki, informiranju, svetovanju, oglaševanju in drugih storitvah.

Storitve projektne pisarne

Svetujemo in pomagamo vam pri pripravi projektov od ideje do realizacije, ter pri procesih upravljanja in poročanja. Ponujamo vam:

  • pomoč pri identifikaciji ustreznih slovenskih ali EU razpisov
  • pomoč pri pripravi projektne dokumentacije
  • pomoč pri iskanju in povezovanju partnerjev v Sloveniji in EU
  • vodenje projektov zbornice kot nadgradnja storitev za člane
  • komunikacijo z razpisodajalci.

Storitev je namenjena članom ŠGZ in SRIP Krožno gospodarstvo.

Izobraževanja in mreženje

Ciljno izobražujemo za prihodnost, za razvoj posameznikov in za doseganje večje učinkovitosti v gospodarskem okolju. Vzpostavljamo nova razvojna partnerstva in povezave, ko organiziramo konference, seminarje, webinarje, posvete, okrogle mize, usposabljanja in izobraževanja v podjetju. Povezujemo predavatelje in strokovnjake različnih področij, da z vami delijo izkušnje, informacije in nova  znanja, potrebna za razvoj in rast podjetja. V zadnjem letu smo organizirali več kot 50 izobraževanj, webinarjev, posvetov, predstavitev, srečanj, katerih se je udeležilo  21.000 udeležencev.

Povezani v “B2B ŠGZ” rastemo hitreje.
Poiskali smo inovativno rešitev hitrejšega povezovanja podjetij z vključitvijo članskih podjetij v spletno aplikacijo za mreženje članov “B2B” ŠGZ. B2B ŠGZ zagotavlja napredne storitve s pomočjo digitalnih orodji, z dostopom do podatkovne baze sodelujočih podjetij.

Potrjevanje in izdajanje javnih listin v mednarodnem prometu

Izvajamo javno pooblastilo za potrjevanje in izdajo javnih listin:
– ATA karnet – dokument za začasni izvoz blaga brez carinskih dajatev,
– Certifikati o poreklu blaga (Certificat of origin) in

– druge listine v mednarodnem prometu, ki jih podjetja potrebujete pri mednarodnem poslovanju.

Ugoden najem konferenčnih prostorov za vaše dogodke in pisarn

V zbornici so vam za organizacijo poslovnih srečanj, konferenc, predstavitev in seminarjev na voljo sodobno opremljena dvorana, predavalnica in sejna soba. Prostori  so primerni tudi za razstave in druge promocijske aktivnosti.

Oglaševanje in promocija v poslovni javnosti

Izkoristite možnost oglaševanja vašega podjetja, izdelkov in storitev v poslovni javnosti.
Izbirate lahko med promocijo: v poslovni stavbi ŠGZ, oglaševanjem v reviji Gospdarski izzivi, spletnim oglaševanjem (spletna stran, e-obvestila), in promocijo na poslovnih dogodkih.
Naše oglaševanje in promocija dosega več kot 400 članskih podjetij, ki zaposlujejo okoli 30.000 zaposlenih, 80 poslovnih dogodkov letno, 4.000 obiskovalcev poslovne stavbe letno, 35.000 obiskov spletne strani letno, 7.500 prejemnikov e obvestil ŠGZ.