Strokovnjaki svetujejo

Projekti ŠGZ

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA Je partner, ki vas privede do pravih poslovnih partnerjev in povečuje vašo moč, ugled in prepoznavnost!

Aktualni projekti

Alps4GreenC

Biooglje in zeleni ogljik iz ostankov biomase lahko pomembno prispevata k zmanjšanju energetske odvisnosti alpske regije, ki se še povečuje, ter njene občutljivosti na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti.

SRIP – Krožno gospodarstvo

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Spot svetovanje Podravje​

Celovita podpora storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022

Realizirani projekti

H2GreenTECH

H2GreenTECH

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

Projekt INNOVET SIAT253

Vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

KOC – Kompetenčni Center Krog

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.