Strokovnjaki svetujejo

Projekti ŠGZ

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA Je partner, ki vas privede do pravih poslovnih partnerjev in povečuje vašo moč, ugled in prepoznavnost!

Projekti v teku

H2GreenTECH

H2GreenTECH

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

SRIP – Krožno gospodarstvo

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Projekt INNOVET SIAT253

Vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

Spot svetovanje Podravje​

Celovita podpora storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022

Arhiv projektov

KOC – Kompetenčni Center Krog

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

Projekt RegioWIN

Vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

Demine

Program: EUROPEAN COMMISSION DG FOR EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES Razpis: INFORMATION, CONSULTATION AND PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF UNDERTAKINGS Polni naziv projekta: DEMINE – DEVELOPING EMPLOYEE INVOLVEMENT IN ENTERPRISES – THROUGH PROMOTION OF EUPreberite več “Demine”

Vainno

VAINNO ČEZMEJNO INOVACIJSKO OMREŽJE ZA VREDNOSTNO ANALIZO V PODPORO VREDNOSTNI ANALIZI KOT INOVATIVNEMU ORODJU ZA POVEČANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH PODJETIJ Cilj projekta: Čezmejno inovacijsko omrežje za vrednostno analizo v podporo vrednostniPreberite več “Vainno”

Effect

PODLAGA: Projekt EFFECT je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Sedemletni program je usmerjen k vsem deležnikom, ki lahko pomagajo pri oblikovanju razvoja primernih inPreberite več “Effect”

Eco-hub

PODLAGA: Projekt ECO-HUB (Informacijsko in izobraževalno eko-vozlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri povezovanju, inoviranju, razvoju in trženju okolju prijaznih izdelkov, procesov in storitev) je bil izbran v okviru 2.Preberite več “Eco-hub”