Strokovnjaki svetujejo

Projekti ŠGZ

ŠTAJERSKA GOSPODARSKA ZBORNICA Je partner, ki vas privede do pravih poslovnih partnerjev in povečuje vašo moč, ugled in prepoznavnost!

Aktualni projekti

Alps4GreenC

Biooglje in zeleni ogljik iz ostankov biomase lahko pomembno prispevata k zmanjšanju energetske odvisnosti alpske regije, ki se še povečuje, ter njene občutljivosti na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti.

H2GreenTECH

H2GreenTECH

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Kompetenčni center Krožno gospodarstvo

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

SRIP – Krožno gospodarstvo

Povezava slovenskega gospodarstva, izobraževalno-raziskovalnih institucij, nevladnih organizacij in zainteresiranih posameznikov v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Spot svetovanje Podravje​

Celovita podpora storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022

Realizirani projekti

Projekt INNOVET SIAT253

Vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

KOC – Kompetenčni Center Krog

S projektom vzpostavitve in delovanja KOC Krog neposredno odgovarjamo tako na izražene razvojne in kadrovske potrebe podjetij, ki so vključena v projekt, kakor tudi širše na razvojne potrebe lokalnih okolij, ki se nanašajo na področje trajnostnega razvoja.

Projekt RegioWIN

Vzpostavitev mednarodne podjetniške mreže, s pomočjo katere bo možen razvoj skupnih potencialov podjetnic za čezmejno sodelovanje.

Demine

Program: EUROPEAN COMMISSION DG FOR EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES Razpis: INFORMATION, CONSULTATION AND PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF UNDERTAKINGS Polni naziv projekta: DEMINE – DEVELOPING EMPLOYEE INVOLVEMENT IN ENTERPRISES – THROUGH PROMOTION OF EUPreberite več “Demine”

Vainno

VAINNO ČEZMEJNO INOVACIJSKO OMREŽJE ZA VREDNOSTNO ANALIZO V PODPORO VREDNOSTNI ANALIZI KOT INOVATIVNEMU ORODJU ZA POVEČANJE USPEŠNOSTI SLOVENSKIH IN AVSTRIJSKIH PODJETIJ Cilj projekta: Čezmejno inovacijsko omrežje za vrednostno analizo v podporo vrednostniPreberite več “Vainno”

Effect

PODLAGA: Projekt EFFECT je sofinanciran iz Programa Evropske Skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost – PROGRESS (2007-2013). Sedemletni program je usmerjen k vsem deležnikom, ki lahko pomagajo pri oblikovanju razvoja primernih inPreberite več “Effect”

Eco-hub

PODLAGA: Projekt ECO-HUB (Informacijsko in izobraževalno eko-vozlišče za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri povezovanju, inoviranju, razvoju in trženju okolju prijaznih izdelkov, procesov in storitev) je bil izbran v okviru 2.Preberite več “Eco-hub”