Internacionalizacija in izvajanje čezmejnih storitev

ŠGZ pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri širitvi na mednarodne dobičkonosne trge.

Kontaktna oseba:

VESNA HERŽENJAK

Našim članom zagotavljamo celovite storitve na področju mednarodnega poslovanja, ki omogočajo lažji vstop, delovanje in nove priložnosti na mednarodnem trgu

 • aktualne poslovne informacije o tujih trgih,
 • informacije in svetovanje o pogojih poslovanja s tujino,
 • pomoč pri iskanju kontaktov za nove prodajne poti v tujini,
 • informacije o napotovanju delavcev na začasno delo v tujino,
 • organizacija poslovnih srečanj in ogledov dobrih praks s tujimi podjetji,
 • vhodne in izhodne gospodarske delegacije,
 • informacije o svetovnih sejmih,
 • seminarji in delavnice na temo mednarodnega poslovanja.

Regijski svet izvajalcev čezmejnih storitev, povezuje  člane z drugimi sorodnimi združenji, organizacijami in društvi z namenom povezovanja in zastopanja interesov članov pri spreminjanu in sprejemanju zakonodaje.

Naši dosežki na področju internacionalizacije in izvajanja čezmejnih storitev

 • sklenitev poslov naših članov s tujimi poslovnimi partnerji na osnovi posredovanih kontaktov in organiziranih gospodarskih delegacij,
 • preprečitev sklenitve poslov z “navideznimi podjetji” v tujini,
 • uspešno izvedene vhodne in izhodne gospodarske delegacije,
 • srečanje podjetij z veleposlaniki Republike Slovenije, ki delujejo na predstavništvih v tujini,
 • poenostavitev procesa pridobivanja A1 obrazca v elektronski obliki,
  ekspertiza na temo »Pravni status mobilnih (multinacionalnih) delavcev v EU«
 • analiza pomena izvoza gradbenih in tehničnih storitev ter problematike ureditve napotenih delavcev,
 • sodelovanje v delovni skupini pri sprejemanju zakonodaje Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Izpostavljamo nekaj izvedenih aktivnosti:

 • Srečanje s predstavniki Privredene komore kantona Sarajevo
 • Izhodna delegacija in B2B srečanja med slovenskimi in hrvaškimi podjetji v Krapini
 • Izmenjava dobrih praks in B2B srečanja med slovenskimi in avstrijskimi podjetji v Avstriji
 • Obravnava napotenih delavcev – davčni, pravni in socialni vidik
 • Kako pravilno napotiti delavce na začasno delo v Francijo
 • Napotovanje in poslovanje v Avstriji in Nemčiji ter novosti