Novosti in obvestila

Datum

08. Maj 2019

Kategorije

Deli z drugimi

4. Štajerski gospodarski forum 2019: S prostorom moramo ravnati odgovorno in gospodarno! Ogled oddaje…

Prostorsko načrtovanje je sestavni del urejanja prostora. Omogoča skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov, obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Gospodarski razvoj s svojo dejavnostjo posega v prostor, potrebuje ga za izvajanje obstoječe dejavnosti, predvsem pa potrebuje jasne gabarite, ko razmišlja o širitvi in prihodnjem razvoju. Kako uskladiti želje vseh, ki so v prostoru in ki prostor potrebujemo, od prebivalcev, ki želijo zdravo in naravno okolje, do kmetijstva, ki potrebuje za svojo dejavnost veliko prostora in velikokrat zaradi načina obdelave in gospodarjenja z njim vnaša vanj velike spremembe, do seveda domačih in tujih investitorjev, ki za svoje delo potrebujejo urejen prostor za svoje proizvodne hale in transportne poti. Slovenska zakonodaja umeščanja različnih objektov v prostor je dolgotrajna in draga. Tudi zato prihaja do težav, saj določeni investitorji, ki imajo namen graditi, zaradi dolgotrajnosti postopkov odstopijo od predvidenih naložb. Vse bolj pogosto se tudi dogaja, da skoraj vsak poseg v prostor, vsaka cesta, vsak trgovski center in prihod novega investitorja izzove lokalno prebivalstvo. Tudi zato, ker se dileme ne razčistijo v dialogu in v začetnih aktivnostih in pripravah strategij, potem konflikti izbijejo v času, ko že poteka umeščanje v prostor. S prostorom in naravnimi viri je treba gospodarno ravnati, temu ne nasprotuje nihče. Toda kaj je gospodarno ravnanje s prostorom, kdo naj v tem sodeluje in kako naj se usklajujejo interesi vseh? V oddaji sodelujejo:
  1. Gorazd Bende, direktor zavoda, ki upravlja proizvodno-poslovno cono Tezno v Mariboru,
  2. mag. Lenča Humerca Šolar, vodja Sektorja za strateški prostorski razvoj na Ministrstvu za okolje in prostor,
  3. mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru in
  4. župan občine Markovci Milan Gabrovec

Štajerski gospodarski forum – četrta oddaja marec 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

Vabljeni k ogledu!

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic