5. Štajerski gospodarski forum 2019: Naše gospodarstvo na evropskem tržišču, TV Maribor, 22. 05. 2019

Štajerski-gospodarski-forum-5.oddaja-v-letu-2019-Naše-gospodarstvo-na-evropskem-tržišču
Slovensko gospodarstvo že danes ustvari 40 % prodaje na tujih trgih. Na trgih EU realiziramo kar tri četrtine izvoza, izven trgov EU le četrtino. 500 največjih družb ustvari ¾ slovenskega izvoza.
Izvozniki sicer dosegajo dodano vrednost na zaposlenega, ki je v povprečju za desetino višja kot pri vseh družbah. Naš ambiciozen cilj je do leta 2025 povečati izvoz blaga in storitev s 35 milijard evrov na 50 milijard evrov.

Kaj so prednosti, ki jih evropski trg daje našim podjetjem, kaj konkretno podjetjem gostov?

Kaj pa slabosti? In priložnosti in nevarnosti?

Ko govorimo o slovenskih in še posebej Štajerskih izvoznikih, imamo v glavnem v mislih izvoznike blaga in velikokrat pozabimo na pomen izvoza storitev. Kako je za Štajersko pomemben izvoz storitev?

Kakšna je vloga države in podpornega okolja na področju internacionalizacije?

 

V oddaji sodelujejo:

  1. Bogdan Božac, direktor podjetja Marles hiše Maribor
  2. Albert Kekec, direktor podjetja Dorssen iz Markovcev
  3. Igor Kumer, direktor podjetja MOS servis iz Mestinja ter
  4. dr. Rasto Ovin, dekan Fakultete DOBA.

Štajerski gospodarski forum – peta oddaja maj 2019

Za ogled oddaje sledite povezavi na sliki…

Vabljeni k ogledu!

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje