Anketa o vaših načrtovanih poslovnih aktivnostih

anketa
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je podporna organizacija  gospodarstvu in svoje aktivnosti usmerja zlasti v storitve pomoči podjetjem pri urejanju poslovanja v razvojnem in zakonodajnem vidiku, internacionalizaciji, pri informiranju in ozaveščanju zaposlenih ter pri strokovnem svetovanju, pri usposabljanju in izobraževanju strokovnega kadra in drugih zaposlenih. 

Prilagamo kratko anketo, s katero bi želeli pridobiti informacije o tem, kam boste svojo energijo usmerjali v prihodnjem letu oziroma treh letih. Na osnovi vaših odgovorov bodo naše aktivnosti še bolj aktualne in prilagojene vašim potrebam.

Za dragocenih 15 minut, ki jih boste namenili odgovorom se vam vnaprej zahvaljujemo.