Novosti in obvestila

Datum

14. Nov 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Delavnica: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 »PRIZ 17-18«, MB, 20.11.2017

Vljudno vabljeni na delavnico v okviru javnega razpisa Javne agencije SPIRIT:

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

 

ki bo 20. 11. 2017, od 9.00 -11.00, v konferenčni dvorani ŠGZ, Ulica talcev 24, v Mariboru.

Brezplačna udeležba.

Delavnica je namenjena pomoči pri pripravi projektov na navedeni razpis.
Rok prijave do petka, 17. 11. 2017 do 14.00 ure na ŠGZ.

[av_button_big label=’Prijava na delavnico…’ description_pos=’below’ link=’manually,https://www.stajerskagz.si/izdelek/delavnica-javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017-2018-priz-17-18/’ link_target=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color-subtle’ custom_bg_hover=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-25rzku’][/av_button_big]

 

 

 

PODROBNOSTI RAZPISA:

Javni razpis: Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Razpisovalec: Javna agencija SPIRIT

Namen javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…)

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji.

Intenzivnost pomoči:

V sklopu razpisa je določeno, da:

 • intenzivnost pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov operacije.
 • maksimalna odobrena višina sofinanciranja (subvencije) za upravičenca je od min. 5.000 EUR do max. 000,00 EUR

Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo.

Upravičeni stroški so:

 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (svetovalne storitve v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov), pri čemer svetovalne storitve niso trajne ali občasne dejavnosti, niti se ne nanašajo na običajne stroške poslovanja podjetja, kot so rutinske storitve davčnega svetovanja, redne pravne storitve ali oglaševanje.
 • Agencija bo sofinancirala operacijo upravičenca glede na doseganje zastavljenih ciljev in upravičenost stroškov, ki so, oziroma bodo nastali in bili plačani do 10.9.2018.

Prednosti za podjetja:

Za podjetje, ki se želi prijaviti na javni razpis bodo v sklopu prijave definirana področja/procesi/funkcije v podjetju, ki bi bila predmet izboljšav. Natančno bodo določene teme, število svetovalnih srečanj in število zaposlenih, ki bodo vključena v proces izboljšav. S tem podjetja, v sklopu sofinanciranih sredstev pridobijo možnost, da v podjetju, s pomočjo zunanjega strokovnjaka smiselno organizirajo ali reorganizirajo poslovne procese in posamezne funkcije znotraj procesov. Posledično bo izboljšana konkurenčnost podjetja in učinkovitost posameznih funkcij znotraj podjetja.

Rok za oddajo:

Rok za oddajo vlog je 7. 12. 2017.

Javni razpis:

Povezava do javnega razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-za-spodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017—2018-Procesne-izboljsave-2017-2018-PRIZ-17-18

 

Kako vam lahko pomaga ŠGZ?

 

Opažamo, da se pri podjetjih, ki v zadnjem času dosegajo visoko rast, pojavlja problem definiranja procesov v podjetju. Z natančno definiranimi procesi in funkcijami znotraj določene strukturne oblike podjetja, vodje natančno določijo aktivnosti, naloge in odgovornosti. S tem lahko bistveno pripomoremo k učinkovitosti poslovanja podjetja.

V sklopu razpisa vam tako nudimo pomoč pri vzpostavitvi ali optimizaciji poslovnih procesov/funkcij v podjetju.

ŠGZ vam skupaj s partnerji pomaga pri:

 • Pripravi vloge na javni razpis
 • Izvedbi izboljšav poslovnih procesov/funkcij.

V kolikor smatrate, da imate probleme znotraj vzpostavljenih poslovnih procesov ali bi si želeli optimizirati posamezne procese vam pri tem lahko pomagamo.

Področja/funkcije, ki jih pokrivamo:

 • Investicijska funkcija
 • Finančna funkcija
 • Kadrovska funkcija
 • Raziskovalno – razvojna funkcija
 • Prodajna funkcija

Samo z natančno določeno strukturo, določitvijo ciljev, določitvijo nalog in aktivnosti ter določitvijo odgovornosti bo podjetje uspešno prestopalo mejne stopnje rasti podjetja in tako postalo uspešno podjetje.

V sklopu aktivnosti bi tako po posameznem procesu/funkciji šli skozi sledeče faze:

–           Odkrivanje,

–           Definiranje,

–           Modeliranje,

–           Simuliranje,

–           Namestitev,

–           Izvajanje,

–           Nadzorovanje,

–           Analiziranje

–           Optimiranje

 

POMEMBNO – ZUNANJI IZVAJALCI IN SVETOVALCI

V sklopu prijave vam ŠGZ zagotovi ustrezne strokovne zunanje izvajalce in svetovalce.

 

Pogoji za zunanje svetovalce in izvajalce:

V okviru predmetnega javnega razpisa lahko zunanji izvajalec (gospodarski subjekt) sodeluje z največ osmimi upravičenci hkrati (kvota svetovanj zunanjega izvajalca). V okviru predmetnega javnega razpisa lahko posamezni svetovalec sodeluje z največ tremi upravičenci hkrati (kvota svetovanj svetovalca). Zunanji izvajalec in svetovalec morata biti za potrebe izvedbe storitev procesnih izboljšav v okviru predmetnega javnega razpisa v pogodbenem odnosu (pogodba o zaposlitvi ali podjemna pogodba), razen v primeru, kadar je zunanji izvajalec s.p. in bo svetovanje opravil svetovalec, ki je nosilec tega s.p.-ja (v obrazcu št. 3 »Podatki o operaciji«, se označi »s.p.«).

Vsak svetovalec mora izkazovati izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 8 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2011 leta dalje.

Svetovalec bo moral na poziv agencije organa na vpogled predložiti pogodbe, sklenjene s podjetji, ki jih bo navedel v Obrazcu št. 4 (Reference svetovalca), in sicer za namen preverjanja resničnosti navedb v omenjenemu obrazcu.


 

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic