13. strokovna konferenca “Okolje in odpadki”

Začetek

Zaključek

okolje-in-odpadki-13-strokovna-konferenca

Kraj

Austria Trend Hotel Ljubljana ali online

Zakaj si morate rezervirati termin?

 • Pridobili boste rešitve, kako izpolniti zakonodajne zahteve pri vas v praksi in na kaj biti posebej pozoren.
 • Sklenili boste lahko nove poslovne povezave.
 • Spoznali boste nove modele in uspešne primere krožnega gospodarstva.

Forumova konferenca Okolje in odpadki se je skozi leta uveljavila kot priložnost za iskanje dragocenih rešitev glede implementacije zakonodajnih zahtev v praksi, za sklepanje novih partnerstev in za še kako koristno izmenjavo izkušenj.

S pomočjo strokovnjakov in skupaj z vami na konferenci pridemo do novih rešitev, sklepov in poznanstev. In tako bo tudi letos!

Brezplačna udeležba za člane SRIP krožno gospodarstvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

Podrobnosti dogodka

Aktualne zakonodajne spremembe na področju okoljske zakonodaje v Sloveniji (Tanja Bolte, MOP)

Aktualna zakonodaja EU na področju krožnega gospodarstva in glavni dosežki SRIP-KG (Nina Meglič, Štajerska gospodarska zbornica)

 • Predlog uredbe o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke
 • Direktiva glede poročanja podjetij o trajnostnosti
 • REPowerEU
 • ključni dosežki SRIP-KG

Kaj pomenijo podnebne spremembe za podjetja – izzivi, priložnosti, zakonske in tržne obveznosti (mag. Vanesa Čanji, Fitmedia d.o.o.)

 • Zakonodajne obveznosti podjetij s področja podnebnih sprememb
 • Izzivi in priložnosti s tržnega in finančnega vidika
 • Pristop k upravljanju podnebnih vplivov v podjetju (TCFD)

Sistemsko ravnanje z odpadno embalažo po ZVO-2 (Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva)

 • Vključenost določil evropske zakonodaje v slovenski pravni red,
 • Kaj za zavezance pomeni proizvajalčeva razširjena odgovornost na področju embalaže,
 • Kdo pokriva stroške ravnanja z odpadno embalažo in v kakšnem deležu.

Okoljska škoda po novem Zakonu o varstvu okolja (ZVO-2) (Domen Neffat, Odvetniška družba Neffat)

 • Kaj je okoljska škoda?
 • Preprečevalni in sanacijski ukrepi
 • Odločba, zagotovitev izvedbe ukrepov, stroški ukrepov

3D tisk – priložnost krožnega gradbeništva (dr. Alenka Mauko Pranjić):

 • Aktualno na področju 3D tiska v gradbeništvu
 • ZAG aktivnosti na področju aditivnih tehnologij / 3D tiska (npr. spajanje s praškastimi odpadnimi materiali, ekstrudiranje trajnostnih gradbenih kompozitov, brizganje betona) ter njihovo mesto v krožnem gradbeništvu (uporaba sekundarnih surovin, hitrejša gradnja z manj odpadkov)
 • Pogled naprej

Ponovna uporaba surovin v Steklarni Hrastnik (Ana Varlec, Steklarna Hrastnik)

 • Ponovna uporaba steklarskega filtrskega prahu v proizvodnji visokokakovostnega stekla
 • Predstavitev spletne platforme za spodbujanje krožnega gospodarstva rsm-platform.si
 • Izzivi v steklarstvu na področju uporabe alternativnih surovin

Okrogla miza: Energetska izraba odpadkov  in izgledi glede izgradnje sežigalnic v Sloveniji (moderator: dr. Filip Kokalj)

Sodelujoči:

 • mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor
 • dr. Marko Agrež, Energetika Ljubljana
 • Ljubo Germič, Energetika Maribor
 • Karel Lipič, Zveza ekoloških gibanj Slovenije
 • dr. Tine Seljak, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo