Agilni pristopi pri trženju

Začetek

Zaključek

Agile Marketing Words Cut Out On Speech Bubble Over Blue Background

Kraj

Spletna delavnica

Predavatelj

Janja Milič Velkaverh

Telefon

030 667 731

E-naslov

vesna.herzenjak@stajerskagz.si

Potrebe in pričakovanja kupcev se hitro spreminjajo. Postajajo vse bolj zahtevni. Klasični trženjski pristopi enostavno ne zadoščajo več. Agilni pristopi, osredotočeni na kupce, hitre razvojne cikle ter neprestane izboljšave, prinašajo izjemne rezultate. Po tem, ko so že popolnoma prevzele IT-industrijo, se širijo naprej. Pridobite prednost pred konkurenco s prevzemom agilnih, fleksibilnih in inovativnih pristopov v trženju, tudi s pomočjo umetne inteligence.

Vljudno vabljeni na spletno delavnico za dvig fleksibilnosti in inovativnosti – Agilni pristopi pri trženju.

Vsebina:

  • Prednosti agilnega pristopa v primerjavi s klasičnim
  • Uporaba agilnih tehnik Scrum in Kanban pri trženju
  • Osredotočenost na kupca: gradnja persone
  • Agilni sestanki, jasen fokus in transparentnost
  • Zgradimo agilni multi-funkcijski trženjski tim
  • Merjenje zadovoljstva – stalna povratna informacija dviguje uspeh
  • Bonus: Kako si lahko pri agilnemu trženju pomagajmo z umetno inteligenco (ChatCPT?)

Cena: 145.00 €
Članska cena: 120.00 €

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

V svoji več kot 20-letni vodstveni karieri je mag. Janja Milič Velkaverh pretežni del časa vodila time in službe produktnega razvoja ter trženja. Različne agilne principe uporablja že več kot 10 let. Poleg agilnega delovanja je tudi velika zagovornica timskega dela, inoviranja in notranjega podjetništva – teme s katere je magistrirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je mednarodno licencirana mojstrica praktik NLP (INLPTA) ter nosilka več certifikatov kreativnega razmišljanja po metodah De Bono. S svojimi izkušnjami, posluhom za različne ideje, naredi delavnice zanimive, prijete in interaktivne.