Aktualna vprašanja delovnega časa in letnega dopusta

Začetek

Zaključek

Predavatelj

dr. Darja Senčur Peček

Telefon

030 667 731

E-naslov

vesna.herzenjak@stakerskagz.si

Čeprav je delovni čas med najpomembnejšimi področji delovnega prava, se v zvezi z njegovo  opredelitvijo, trajanjem in razporeditvijo v  praksi vedno znova pojavljajo nove rešitve in dileme.

Razlog je tudi v tem, da se organizacija dela spreminja, vedno več je dela na daljavo, vse to pa vpliva na urejanje delovnega časa.

Seminar bo potekal preko aplikacije MS Teams, povezavo do dogodka boste prejeli en dan pred pričetkom na e-naslov, ki ste ga navedli v prijavnici.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

Predavatelj

dr. Darja Senčur Peček, redna profesorica prava, predstojnica katedre za delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred zaposlitvijo na fakulteti, je bila 15 let vodja pravne službe v veliki gospodarski družbi. Tudi sedaj pri svojem delu teorijo povezuje s prakso. Redno sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah, objavlja znanstvene in strokovne prispevke v domačih in tujih revijah. Je sourednica in soavtorica komentarja Zakona o delovnih razmerjih.

Podrobnosti dogodka

Na seminarju se boste sezanili z naslednjo vsebino:

  • ali se pripravljenost na delo in dosegljivost preko sredstev informacijske komunikacijske tehnologije všteva v delovni čas,
  • kako je z odrejanjem nadurnega dela,
  • kaj v primeru, ko se pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa ure ob koncu leta ne izravnajo,
  • kaj je pravica do:
    a) odklopa,
    b) letnega dopusta: trajanje in izraba, obveznosti izplačila neizrabljenega letnega dopusta