Ko vas obišče davčni inšpektor – kako se pripraviti in na kaj biti pozorni

Začetek

Zaključek

Predavatelj

mojca.tominsek@stajerskagz.si

E-naslov

mojca.tominsek@stajerskagz.si

Ko vas obišče davčni inšpektor – kako se pripraviti in na kaj biti pozorni

Zadrega, ki nastane v podjetju ob najavi obiska davčnega inšpektorja, izvira najpogosteje iz nepoznavanja osnovnih značilnosti davčnega postopka. Kako ravnati, ko se najavi davčni inšpektor? Katera so temeljna načela v davčnem postopku, na katera je potrebno biti pozoren? Kako naj pripravim poslovne knjige za davčni pregled?

V kratkem spletnem seminarju, smo zbrali področja, ki jih je potrebno, še posebej pozorno pregledati, preden svoj obisk najavi davčni inšpektor. Predstavili bomo najpogostejše napake, ki jih delamo davčni zavezanci. Izpostavili bomo najpogosteje zastavljena vprašanja davčnih zavezancev, kateri so dostikrat v dilemi, kako rešiti določen primer, ki se pojavi med letom in si želimo razjasniti nastalo situacijo in s tem vzpostaviti pravilne in nedvoumne evidence.

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

doc. dr. Lidija Robnik

Univ. dipl. ekon. dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva. Je strokovnjakinja na področju financ, računovodstva in davkov. Prav tako je samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah s področja financ, računovodstva in davkov.

 Poslovno svetovanje in izobraževanje dr. Lidija Robnik, s. p. Imenovana sem za docentko za področje managementa, ki mi jo je izdala Fakulteta za management in pravo (MLC) Ljubljana v februarju 2017 in Visoka šola za računovodstvo v oktobru v letu 2017 z dobo petih let. Sem predavateljica na višjih, visokih šolah ter fakultetah. Sem nosilka predmetov s področja financ, analize, insolvenčnih postopkov, temeljev računovodstva, stroškovnega in finančnega računovodstva, davkov, forenzičnega računovodstva. Sem svetovalka s področja financ, računovodstva in davkov.

 

Izobraževanje

 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za management, Koper 2015 – doktorica znanosti s področja managementa. Naslov doktorske disertacije: »Model inovativnega financiranja podjetij s tveganim kapitalom«,
 • Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor 1992 – magistrica poslovne politike in organiziranja. Naslov magistrske naloge »Analiza likvidnosti proizvodnega asortimana na primeru MLM – Armal d.o.o., Maribor,
 • Univerza v Mariboru, Visoka ekonomsko-komercialna šola, Maribor, 1988 – univerzitetna diplomirana ekonomistka. Naslov diplomske naloge: »Finančni vidik dohodkovnih in kupoprodajnih odnosov«,
 • Univerza v Mariboru, Visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, Maribor 1986 – ekonomistka. Naslov diplomske naloge; »Družbene dajatve v delovni organizaciji«,
 • Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Maribor 1999 – pedagoška in pedagoško-andragoška izobrazba,
 • Doba, Evropsko poslovno izobraževalno središče, Maribor 2004, Potrdilo o nastopnem predavanju,
 • udeležujem se različnih seminarjev in konferenc s področja financ, davkov, managementa in računovodstva.

 

Kompetence

 • zaključena izobrazba s področja ekonomije s poudarkom na davkih, računovodstvu in financah,
 • praktična znanja s področja vodenja računovodstva in financ v različnih dejavnostih (gospodarstvo (industrija, gradbeništvo), bančni sektor),
 • znanje teoretičnega znanja s organiziranja, vodenja in nadziranja na področju financ, računovodstva in davkov,
 • sposobnost prenašanja praktičnega in teoretičnega znanja na različne uporabnike,
 • vodstvene, organizacijske ter komunikacijske sposobnosti,
 • priprava najrazličnejših internih aktov s področja računovodstva za gospodarske družbe in samostojne podjetnike,
 • avtorica učbenikov in internih gradiv za višje in visoke šole s področja računovodstva, osnov poslovnih financ, stroškovnega računovodstva,
 • urednica Računovodskega praktikuma, Plače v gospodarstvu,
 • soavtorica praktikuma Zelo enostaven način vodenja (ZEN vodenje), Kontroling v praksi, Finance za nefinančnike,
 • sodelujem z določenimi regijskimi gospodarskimi zbornicami po Sloveniji,
 • sodelujem z določenimi območno obrtno podjetniškimi zbornicami po Sloveniji,
 • pripravila sem nekaj knjig, gradiv za študij na višjih, visokih šolah in fakultetah,
 • pripravila sem tudi e-gradiva s področjih, ki jih pokrivam,
 • sodelujem v raziskovalni komisiji, kjer pripravljamo razne raziskave z določenimi ciljanim področji,
 • znanje angleščine in hrvaščine.

 

Področje raziskovanja in pedagoškega delovanja

 • Raziskujem vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju razvojno – inovativnih podjetij.
 • Izvajam najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezujem teorijo s prakso.
 • Izvajam izobraževanja za Preizkušenega poznavalca / preizkušene poznavalke s področja kontrolinga proizvodnje, finančnega inženiringa, nepremičnin in trgovinskega ter storitvenega poslovanja.
 • Izvajam izobraževanja za pridobitev certifikata nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) računovodja / računovodkinja, knjigovodja / knjigovodkinja, organizator / organizatorska poslovanja.
 • Sodelujem z Obrtno zbornico Slovenije in njenimi območnimi podjetniškimi zbornicami na področju izobraževanja in svetovanja za njihove člane.
 • Izvajam poslovno-praktična svetovanja za različna podjetja in podjetnike.
 • Sodelujem pri izobraževanju v določenih projektih SPOT (Slovenska podjetniška točka), ki jih izvajajo območne obrtno podjetniške zbornice po Sloveniji.
 • Predavam na fakulteti za management in pravo, Doba Fakulteta, Fakulteta za poslovne vede,
 • Visoki šoli za računovodstvo in finance, Visoka šola za poslovne vede B2,
 • Višji strokovni šoli GZS CPU, Gea College, B2 Višja strokovna šola, Geoss – Višja strokovna šola, B@B Kranj,
 • Samostojno izvajam seminarje in izobraževanja po naročilu naročnikov,
 • Izvajam seminarje v organizaciji revije Finance, Lexpero, Založba Forum Media, Verlag Dashofer idr.

Delovne izkušnje

 • Mariborska livarna Maribor d. o. o. – vodja finančno-računovodske službe od leta 1990 – 1996,
 • Probanka d. d. Maribor, pomočnica direktorice direkcije globalnih financ od leta 1996 – 1997,
 • Cestno podjetje Maribor, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor – direktorica finančno-računovodskega področja od 1997 – 2003,
 • Poslovno svetovanje in izobraževanje dr. Lidija Robnik s. p. – samostojna podjetnica od leta 2003 dalje s področja financ, računovodstva in davkov.

Strokovno in organizacijsko delo ter članstvo

 • Na strani pristojnega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sem vpisana v razvid samostojnih zasebnih predavateljev za področje višjih in visokih šol.
 • Sodelujem in predstavljam znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala sem že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov. Znanstvena in strokovna bibliografija je objavljena na http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20180324202456-A1014883.html.
 • Imam licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja, organizator poslovanja).
 • Sem svetovalka računovodskim delavcem, podjetnikom in direktorjem. Sodelujem z mnogimi podjetji, izobraževalnimi ter svetovalnimi inštitucijami ter zbornicami.
 • Sodelovala sem v skupini za pripravo kataloga za pridobitev NPK za računovodje (VI. stopnja zahtevnosti) in za knjigovodska dela (V. stopnja zahtevnosti), pri pripravi višješolskega študijskega programa Ekonomist.
 • Pripravljam samostojne delavnice in seminarje ter tudi organiziram praktične delavnice za naročnike (podjetja, banke, pošta, izobraževalne inštitucije, založbe ipd.), ki so namenjeni vodstvenim delavcev, računovodskim in finančnim delavcem, komercialistom in pravnikom.
 • Po željah naročnikov izvajam spletne seminarje.
 • V društvu računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor sem članica upravnega odbora in predsednica odbora za izobraževanje.
 • Sem članica društva ekonomistov Maribor.
 • Sem urednica, avtorica in soavtorica strokovnih praktikumov (Računovodski praktikum, Zelo Enostavni Način Vodenja, Plače v gospodarstvu, Kontroling v praksi, Finance za nefinančnike).

Priznanja in nagrade

Priznanje za eno od najuspešnejših podjetnikov v letu 2002 mi je podelila Agencija za poslovne raziskave Ljubljana.

 

Mentorstvo študentom

Sem mentorica študentom s področja višjih in visokih šol ter fakultet, kar je razvidno iz http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20180324202456-A1014883.html.

 

Reference

 • Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 • Območne obrtno podjetniške zbornice (Ljubljana – Šiška, Trbovlje, Hrastnik, Idrija, Nova Gorica, Postojna, Kamnik, Slovenj Gradec, Novo mesto, Zagorje ob Savi, Črnomelj – Metlika, Ptuj, Maribor, Sežana, Ljutomer, Murska Sobota, Trebnje, Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Tolmin)
 • Doorson d. o. o. Maribor
 • Carpe Diem, d. o. o. Mavčiče
 • Krpan d. o. o. Trbovlje
 • UPI center d. o. o. Ljubljana
 • Revija Finance Ljubljana
 • Horizont d. o. o. Maribor
 • Animacija d. o. o. Ptuj
 • Ambicij d. o. o. Ljubljana
 • RIC Rakičan
 • Microteam d. o. o. Ljubljana
 • Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Maribor
 • Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Novo mesto
 • Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Celje
 • Gospodarska zbornica Slovenije – Center za poslovno usposabljanje Ljubljana
 • Pomurska gospodarska zbornica Murska Sobota
 • Založba Forum Media d. o. o. Maribor
 • Založba Verlag Dashofer d. o. o. Ljubljana
 • DOBA Fakulteta Maribor
 • MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana
 • Gea College d. o. o. Ljubljana
 • PIRA Murska Sobota
 • B2 d. o. o. Ljubljana
 • Štajerska gospodarska zbornica Maribor
 • Much d. o. o. Ljubljana
 • Paratus d. o. o. Ljubljana
 • Geoss d. o. o. Litija
 • Pošta Slovenije d. o. o.
 • Gorenjska Banka d. d.
 • Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o.
 • Microkop d. o. o. Ljubljana
 • HETA Asset Resolution d. o. o. Ljubljana
 • SAOP d. o. o. Šempeter pri Novi Gorici
 • Drava Vodno gospodarsko podjetje Ptuj d. d.
 • tronic elektromehanski sistemi d. o. o. Maribor
 • Lampret consulting d. o. o. Nova Gorica
 • Inštitut za profesionalno prodajo d. o. o. Ljubljana
 • MD Consultico, d. o. o. Lenart v Slovenskih goricah
 • SUN d. o. o. Gornja Radgona
 • Intereuropa d. d. Koper
 • Arcont d. o. o. Gornja Radgona
 • Elektro Celje d. d.
 • Snaga Maribor, d. o. o.
 • DZI družba za razvoj in vodenje investicij d. o. o.
 • Zavod za zaposlovanje Nova Gorica
 • Akademija za managment in projektno vodenje Ljubljana
 • VAR d. o. o. Gornja Radgona
 • Razvojna agencija Sotla Šmarje pri Jelšah
 • Biro Zupan, poslovne storitve d. o. o.
 • Pomurske mlekarne d. d.