Napotovanje delavcev v Avstrijo in Nemčijo s poudarkom na gradbenem sektorju

Začetek

Zaključek

architect-3979490_640

Kraj

Hotel Arena, Pot k mlinu 57, Maribor

Telefon

030 667 731

E-naslov

vesna.herzenjak@stajerskagz.si

V sodelovanju z  Evropskim organom za delo (ELA) vas vljudno vabimo na dogodek “Napotovanje delavcev v Avstrijo in Nemčijo s poudarkom na gradbenem sektorju”.

Zagotovljeno bo simultano prevajanje. Dogodek je brezplačen, obvezna je predhodna prijava.

Podroben program se nahaja v nadaljevanju.

Program v angleškem jeziku:

Draft Agenda EN_Posting from Sl an information session by ELA and ŠGZ_V1

 

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

PROGRAM:

8.30 – 9.00: Registracija udeležencev, kava/čaj

9.00 – 9.10: Uvodni pozdrav

►Polona Grobelnik Jurjovič, Evropski organ za delo (ELA)

► Albert Kekec, predsednik, Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ)

9.10 – 10.10: “Država zaposlitve” predstavitev slovenske zakonodaje v zvezi z napotovanjem delavcev v gradbenem sektorju

► Grega Malec, Sektor za delovne migracije, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– Napotitev delavcev (12. in 13. člen Uredbe 883/2004)

– Pogoji za čezmejno opravljanje storitev s strani delodajalcev

– Obveznosti delodajalca ali samozaposlene osebe

– Posebnosti v zvezi z napotovanjem državljanov tretjih držav

► Damjan Mašera, Sektor za delovna razmerja in druge oblike dela, Direktorat za delovna razmerja in pravice delavcev, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

– Pravice in obveznosti napotenih delavcev in delodajalcev (delovni pogoji in kolektivne pogodbe)

– Subsidiarna odgovornost

– Dodatne informacije, pomembne za gradbeni sektor (npr. prijava na delovnem mestu, regres)

10.10 – 10.55: “Destinacija Avstrija” – predstavitev avstrijske zakonodaje, kjer slovenski delodajalci napotujejo svoje delavce

► Thomas Wörgötter, Finančna policija Avstrija

► Christina Föler in albert Scheiblauer, Sindikat gradbeništva in lesrstva

Obveznosti delodajalcev, predhodno obveščanje, minimalna plača, BUAK

10.55 – 11.10 Odmor za kavo

11.00 – 11.55 “Destinacija Nemčija” – predstavitev nemške zakonodaje, kamor slovenski delodajalci napotujejo svoje delavce

► Marcus Sülberg, Carinski urad Nemčija (ZOLL)

Obveznosti delodajalcev, predhodna prijava storitev, minimalna plača, SOKA-BAU

11.55 – 12.25: Inšpekcijski nadzori v gradbeništvu v Sloveniji: Kako se ustrezno pripraviti na inšpekcijski nadzor?

► Gojko Aničič, Inšpektorat RS za delo

Praktične informacije o tem, kako se podjetje, ki napotuje delavce v tujino pripravi na inšpekcijski nadzor: kateri dokumenti morajo biti na voljo, v kakšni obliki in katere informacije morajo biti na voljo inšpektorju.

12.25 – 12.35: Predstavitev gradiva kampanje ELA o napotitvi delavcev na delo v gradbenem sektorju

► Tonio Boer, Enota za informacije in eEURES, ELA

12.35 – 12.45: Zaključek

ELA/ŠGZ

12.45 – 13.30: Kosilo in mreženje