Najpogostejše kršitve na področju nadzora delovnih razmerij in varnosti ter zdravja pri delu

Začetek

Zaključek

Najpogostejse-krsitve-na-podrocju-nadzora-delovnih-razmerij-in-varnosti-ter-zdravja-pri-delu

Kraj

Online

Predavatelj

Tanja Cmrečnjak Pelicon, Roman Lubec

Telefon

022208721

E-naslov

marko.nemsak@stajerskagz.si

Predavatelja se bosta sprehodila skozi pojave kršitev, ki jih inšpektorji za delo iz leta v leto najpogosteje zaznavajo ob svojih nadzorih. Povedala bosta, v katerih dejavnostih je največ ugotovljenih kršitev, koliko jih je in katere ukrepe izdajo inšpektorji, kadar jih ugotovijo.

Odgovarjala bosta tudi na vprašanja udeležencev, ki jih lahko pošljete že pred predavanji na elektronski naslov marko.nemsak@stajerskagz.si.

Predavanje bo potekalo v spletnem okolju Microsoft Teams, povezavo boste prejeli en dan pred predavanjem na vaš e-naslov, zapisan v prijavnici.

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

Predavatelji

Tanja Cmrečnjak Pelicon, univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in izboljšanje dostopa do informacij«. Od februarja 2017 dela na Projektni enoti inšpektorata na projektu: »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer promovira nesodno razreševanje delovnopravnih sporov, predava o možnostih mirnega razreševanja konfliktov na delovnem mestu v povezavi z delovnopravnimi vprašanji ter kot mediatorka izvaja posredovanje v sporih med delavci in delodajalci. Opravila je več usposabljanj za mediatorko, med drugim na področju transformativne metode mediacije. Od julija 2020 je tudi mednarodno certificirana managerka sreče pri delu.

Roman Lubec, univ. dipl. inž. stroj., je od leta 1997 zaposlen na Inšpektoratu RS za delo, kjer je več kot 20 let opravljal delo inšpektorja za varnost in zdravje pri delu. Od leta 2017 dela na projektu IRSD »Odpravimo konflikte na delovnem mestu«, kjer skozi predavanja, nasvete in strokovno pomoč posreduje informacije delodajalcem, kako razumeti in urejati področje varnosti in zdravja pri delu.