Predstavitev novejše sodne prakse s področja delovnih razmerij

Začetek

Zaključek

Regresni zahtevki

Kraj

Sejna soba ŠGZ, Ulica talcev 254, Maribor

Predavatelj

Rebeka Tramšek

Telefon

030 667 740

E-naslov

mojca.tominsek@stajerskagz.si

Delavnica bo potekala na osnovi reševanja praktičnih primerov s področja delovnih razmerij.

Vsebina delavnice:

  • predstavitev novejše sodne prakse s področja delovnih razmerij,
  • reševanje konkretnih praktičnih primerov s področja delovnih razmerij
  • izmenjava mnenj in izkušenj.

Trajanje delavnice: 3 pedagoške ure

Delavnica bo izvedena v okviru projekta SPOT in je za udeležence brezplačna.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Cena: Brezplačno
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

 

Dosedanje izkušnje izvajalke delavnic obsegajo med drugim naslednje:

  • pravno svetovanje delodajalcem (priprava splošnih aktov v podjetju, sistemizacij delovnih mest, priprava kolektivnih pogodb, priprava različnih pogodb,odpovedi, drugih delovnopravnih dokumentov in mnenj),
  • kadrovsko svetovanje delodajalcem (priprava modela kompetenc, izdelava kariernih načrtov, uvajanje letnih razgovorov, priprava načrta razvoja kadrov …),
  • izvajanje različnih predavanj (delovno pravo, preprečevanje mobinga in reševanje konfliktov, delavnice za brezposelne, digitalno opismenjevanje, delavnice za vodje, različne delavnice za zaposlene …),
  • svetovanje na področju varstva osebnih podatkov (priprava zbirk osebnih podatkov, splošnih aktov, pogodb o obdelavi osebnih podatkov …).