Seminar “Davčni obračun in letno poročilo za leto 2023”

Začetek

Zaključek

accounting-report

Kraj

Konferenčna dvorana ŠGZ

Predavatelj

Mag. Barbara Guzina

Telefon

030 667 740

E-naslov

mojca.tominsek@stajerskagz.si

Štajerska gospodarska zbornica v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov organizira seminar “Davčni obračun in letno poročilo za leto 2023”. Seminar je namenjen računovodjem, ki pripravljajo letna poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo podrobno pregledali pravila za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Poseben poudarek bomo namenili novostim za leto 2023 in najnovejšim pojasnilom FURSa. Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov ter pri njihovi davčni obravnavi.

Izpostavili bomo tudi najpomembnejše razlike med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

 

Vsebina:

1. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2023 – s poudarki na spremembah in primeri

  • Prihodki, izvzem prihodkov iz obdavčitve in povečanje davčnih prihodkov
  • Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
  • Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja sredstev
  • Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene za blago in storitve ter obresti)
  • Davčne olajšave, pokrivanje davčne izgube, prenos davčnih olajšav, novosti
  • Odbitek tujega davka

 

2. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti – davčni obračun za s.p. in druge zasebnike 

  • Pregled posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

 

3. “Normirani s.p.«

  • Davčni obračun (posebnosti) in obvezne evidence

 

4. Pogled naprej – kaj nas čaka v letu 2024

 

Strokovna izvajalka:

Mag. Barbara Guzina, je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

 

Kotizacija:

  • člani GZS in ŠGZ: 108,00 € + DDV (zgodnja prijava 86,40 € + DDV)
  • ostali: 166,60 € + DDV (zgodnja prijava 133,28 € + DDV)

Do vključno 28. 12. 2023 se prizna popust za zgodnje prijave.

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

 

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju udeležencu priznata 2 točki.

 

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 8. 1. 2024 do 8. ure oz. do zapolnitve mest.

Rok za odjavo v pisni obliki:

– Pri odjavi v pisni obliki do vključno 4. 1. 2024 vam kotizacijo vrnemo v celoti oz. je ne zaračunamo.

– Pri odjavi v pisni obliki od 5. 1. do vključno 9. 1. 2024 vam zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Gradiva v tem primeru ne pošljemo.

– Pri odjavah 1 dan pred seminarjem ali na dan izvedbe seminarja oz. ob neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo v tem primeru poslali po pošti.

Cena: 166.60 €
Članska cena: 108.00 €

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb