Virtualni karierni sejem 2021 | Sejem poklicev in izobraževanja

Začetek

Zaključek

Cover

Kraj

Online

E-naslov

https://www.karierni-sejem.si

Vabljeni, da predstavite svojo izobraževalno institucijo, srednješolske in študijske programe, izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje in dodatno neformalno izobraževanje ter druge zanimivosti za aktivno participacijo šolajočih mladih.

Dogodek organizira in koordinira Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, s partnerji projekta Karierni center za mlade »VšečKAM in GREM«, skupaj z Mestno občino Maribor, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje – Območno službo Maribor, Štajersko gospodarsko zbornico, Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor, Univerzo v Mariboru in Mladinskim kulturnim centrom Maribor, kot ustanovnimi člani in soorganizatorji dogodka.Sejem poklicev in izobraževanja je lokalno in regionalno pomemben projekt, s katerim želimo mladim predstaviti različne izobraževalne in karierne priložnosti na območju slovenskih regij. Z vašim sodelovanjem želimo prispevati k promociji izobraževalnih organizacij in njihovih programov ter preventivno vplivati na usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem trgu dela. Na primeru dobre prakse lanskega leta, ko je bil dogodek organiziran za mlade samo na območju Mestne občine Maribor, z obiskom več kot 20.000 šolarjev in dijakov ter več kot 100 razstavljavcev, bo letos sejem potekal na širšem regijskem območju 8 statističnih regij in na grafično ter vsebinsko posodobljeni platformi Virtual Event, ob administrativno-tehnični in strokovni podpori podjetja Factumevent, ki je izvajalec dogodka.

Cena: 149.00 €
Članska cena: Brezplačno

Obvezno izberite število prijavljenih oseb.

Št.oseb

Podrobnosti dogodka

ZAKAJ VAŠE PODJETJE NA VIRTUALNEM SEJMU NE SME MANJKATI?

S sodelovanjem na sejmu boste prispevali k lažjemu vključevanju mladih v izobraževanje in:

  • Povečali prepoznavnost, ugled ter svojo bazo potencialnih dijakov/študentov. S spletno prepoznavnostjo boste ustvarili sloves aktivne izobraževalne institucije in omogočili mladim, da vas spoznajo ter se seznanijo z možnostmi nadaljnjega izobraževanja pri vas.
  • Pritegnili mlade z izobraževalnimi programi, ki jih ponujate. S predstavitvijo izobraževalnih programov, ravnjo pridobljene izobrazbe in razvitih kompetenc za delo ter z informacijami kje nadaljevati izobraževanje in iskati zaposlitev, boste mlade opolnomočili za samozavestnejši nastop na nadaljnji izobraževalni in karierni poti, ki bo v skladu z njihovimi željami ter potrebami gospodarstva.
  • Prepričali mlade z različnimi obšolskimi in študijskimi dejavnostmi, projekti in zanimivostmi. Izkoristite priložnost za predstavitve drugih nacionalnih in mednarodnih projektov, mednarodnih praks dijakov/študentov, strokovnih ekskurzij, praktičnih usposabljanj in sodelovanj z gospodarstvom, uspehov in izkušenj učiteljev/predavateljev/mladih raziskovalcev/tutorjev, Kluba Alumnov ipd.

S sodelovanjem boste zagotavljali informacije, ki jih mladi potrebujejo za nadaljnji izobraževalni in karierni razvoj. Med mladimi boste promovirali razvoj potrebnih kompetenc za prehod v inovativno, zeleno in digitalno družbo ter njihovo vključenost v svet dela in družbo nasploh.

CILJNA SKUPINA, KI JO BOSTE SPOZNALI:

  • učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol s strokovnimi službami šol in – njihovimi starši/skrbniki (prvi teden sejma);
  • dijaki zaključnih letnikov s strokovnimi službami šol in njihovimi starši/skrbniki (drugi teden sejma);
  • karierno usmerjeni mladi iskalci zaposlitve, ki iščejo priložnosti za razvoj nadaljnje karierne poti.

Obisk osnovnošolcev in srednješolcev bo virtualno organiziran s strani osnovnih ter srednjih šol.

KAJ VAM PONUJA VIRTUALNI SEJEM?

  • Sodelovanje na osnovnošolskem ali srednješolskem tednu oz. na obeh tednih sejma.
  • Predstavitev kot razstavljavca in komunikacijo z obiskovalci praktično na enak način, kot bi to storili na klasičnem sejmu.
  • Možnost deljenja svoje razstavne enote na svojih socialnih ter drugih omrežjih, pri čemer bo ogled možen za vse brez predhodne registracije.
  • Prepoznavnost in dostopnost vaše razstavne enote na platformi še naslednjih 10 mesecev po dogodku.

Skupaj z vami bo dogodek privlačen za mlade, saj pričakujemo okoli 30.000 obiskovalcev in do 200 razstavljavcev tj. predstavnikov slovenskih podjetij, izobraževalnih institucij in drugih organizacij!

KAKO LAHKO SODELUJETE?

V primeru vašega interesa za predstavitev na sejmu vam zunanji izvajalec Factumevent ponuja tri pakete, ki vam jih v vednost pošiljamo v ločenem dokumentu “Paketna ponudba zunanjega izvajalca”.

a) OSNOVNI PAKET – 149 EUR + DDV

b) PLUS PAKET – 229 EUR + DDV

c) PREMIUM PAKET – 289 EUR + DDV

Vašo povratno informacijo o interesu sodelovanja na dogodku sporočite na naslov prijava@karierni-sejem.si. Na isti naslov se lahko obrnete tudi za kakršnekoli dodatne informacije oz. pojasnila.

Ko bo zunanji izvajalec Factumevent z vaše strani prejel interes, vam bo posredovanapovezava za prijavo s preostalo dokumentacijo/navodili za sodelovanje na dogodku.

Vljudno vabljeni !