Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči (do 200.000 EUR), za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Razpis je odprt do porabe sredstev.

Sredstva na razpisu:

– 20 % nepovratnih sredstev oz. do 200.000 EUR (de minimis) v kombinaciji z

– brezobrestnim kreditom (3 mesečni EURIBOR + 0,00 %).

 

Povezava do razpisa: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=152

Nudimo tehnično pomoč pri prijavi! Svoje povpraševanje lahko pošljete na nina.pohleven@stajerskagz.si

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice