GreenChemforCE

Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo
Mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Kontaktni osebi::

NINA KOVAČIČ

NIKA DJORDJEVIČ

Namen:

V okviru projekta razvijamo tehnologije za bolj zeleno proizvodnjo kemikalij v Srednji Evropi z razvojem strategij in rešitev za bolj trajnostne procese in upravljanje virov, kar bo imelo za posledico zmanjšanje onesnaževanja in zmanjšanje okoljske škode v regiji ter spodbujanje regionalnih kemijskih podjetij k sprejemanju načel krožnosti v proizvodnji in pomoč pri boljšem sprejemanju kemijske industrije s strani širše javnosti.

Vir financiranja:

Cilji:

  •  revitalizaciji lokalne kemijske industrije,
  • preoblikovanju sedanjih linearnih v zaprte krožne sisteme,
  • vzpostavitev pogojev za vrnitev kemijske proizvodnje nazaj v Evropo.

Aktivnosti:

  • trajnostno ravnanje s plastiko,
  • upravljanje ogljikovega dioksida v industriji: zmanjšanje emisij in njegove uporabe,
  • racionalizaciji procesov za proizvodnjo finih kemikalij.

PROJEKTNI PARTNERJI

GLAVNI PARTNER Charles University

Štajerska gospodarska zbornica

Associton of Chemical Industry of Czech Republic

Eötvös Loránd University

Technical University Wien

The Servier Research Institute of Medicinal Chemistry

University of Ljubljana

Vienna Textile Lab

Zentiva k.s.