Novosti in obvestila

Datum

27. Jan 2021

Kategorije

Deli z drugimi

GZS pripravila predloge sprememb #PKP8

Gospodarska zbornica Slovenije je danes na Vlado RS in poslanske skupine naslovila predloge sprememb Predloga zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (#PKP8) v amandmajski obliki. Spremembe pričakuje tako pri subvencioniranju minimalne plače kot pri ukrepih čakanja na delo, skrajšanega delovnega časa ter kratkotrajnih bolniških odsotnosti. 

Čeprav GZS kot pozitivno v predlogu #PKP8 ocenjuje podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca aprila ter BRUTO2 povračilo za čas, ko je delodajalcu prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, blažitev učinkov vpliva uveljavitve novele ZMinP ter spremembe pri kriznem dodatku, predlaga spremembe posameznih ukrepov oz. določb #PKP8.

1. SUBVENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE
Predlaga dvig subvencije za minimalno plačo s 50 na 70 evrov, podaljšanje trajanja ukrepa do 31. decembra 2021 ter črtanje dodatnih pogojev, vezanih na upravičenca v 8. in 10. odstavku 27. člena.
Finančni učinek teh sprememb GZS ocenjuje na 4,6 mio EUR mesečno oz. 27,3 mio EUR za polletje, 55 mio EUR za celotno leto.

2. UKREP ČAKANJA NA DELO
GZS predlaga znižanje pogoja padca prihodkov v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 ali 2019 na 10 %. Prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu pa naj bo sorazmerna trajanju ukrepa.

3. UKREP SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA
GZS predlaga znižanje pogoja za upravičenost na 5 % zaposlenih, ki morajo biti vključeni v ukrep. Prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu naj bo sorazmerna trajanju ukrepa.

4. UKREP KRATKOTRAJNIH BOLNIŠKIH ODSOTNOSTI
Ukrep naj velja do 30. aprila 2021, z možnostjo, da ga Vlada s sklepom podaljša. Gre za interventni ukrep, zato naj bo trajanje ukrepa kratkotrajnih bolniških odsotnosti povezano s pričakovanim trajanjem epidemije.

Podrobnejša pojasnila in zapis predlogov v amandajski obliki (dokument, poslan na Vlado RS in poslanske skupine)

Vir: https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleID/78250/predlog-pkp8-gzs-pripravila-predloge-sprememb

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic