Nacionalna študija stanja na področju podjetništva med mladimi ženskami v Sloveniji

logo capture

V okviru projekta Pospeševanje ženskega podjetništva v Podonavski regiji – WOMEN IN BUSINESS je Mariborska razvojna agencija, ki tako kot Štajerska gospodarska zbornica v projektu sodeluje kot partnerica, pripravila »Nacionalno študijo o ovirah in potrebah na področju spodbujanja mladih podjetnic, pomanjkljivostih v politikah ter priložnostih, ki jih ponujajo ukrepi za razvoj podjetništva med mladimi ženskami v Sloveniji«.

Namen študije stanja v Sloveniji je povzeti ugotovitve o mladih podjetnicah in slovenskim projektnim partnerjem omogočiti, da oblikujejo na dokazih temelječe strategije, ki bodo pozitivno vplivale na izzive mladih, reševale problematiko brezposelnosti mladih, in ki bodo promovirale potenciale podjetništva.

Študija stanja je dostopna tukaj. Vljudno vabljeni k branju!

Za več informacij se lahko obrnete na wib@stajerskagz.si

Projekt WOMEN IN BUSINESS je sofinanciran s strani EU skladov (ESRR, IPA, ENI) v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Interreg Danube Transnational Programme).Nina Pohleven