Investicije ob izhodu iz krize – poziv k izpolnitvi podatkov v okviru vašega podjetja

Investicije ob izhodu iz krize – poziv k izpolnitvi podatkov v okviru vašega podjetja
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin

Spoštovani,

v dogovoru z Ministrstvom za okolje in prostor RS načrtujemo skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije pripravo celovitega pregleda investicij ob izhodu iz krize. Investicijska aktivnost tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju lahko bistveno pripomore k oživitvi  gospodarstva. Zato  je zelo pomembno, da so investicije, ki ste jih načrtovali tudi v resnici izvedljive v načrtovanem obdobju.

Na njegovi osnovi bomo pripravili predlog morebitnih dodatnih investicij s strani države.

V prilogi podajamo tabelo, za katero vas prosimo, da jo dopolnite z morebitnimi dodatnimi podatki o predvidenih investicijah vašega podjetja za leta 2020, 2021 in 2022.

Prosimo, da v tabelo vključite vse investicije, pri katerih ste nosilec in/ali investitor. Prosimo, če razvrstite investicije glede na vrsto investicije (ekonomska infrastruktura, komunalna infrastruktura, ceste ipd.); vrednost je investicijska vrednost z DDV. Prosimo, da v stolpce za leta vpišete zneske investicij, ki izvedbeno in finančno padejo v posamezno leto.

Vaše cenjene odgovore pričakujemo najpozneje do ponedeljka, 6.4.2020, na e-poštni naslov marko.nemsak@stajerskagz.si.

 

Najlepše se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,
mag. Aleksandra Podgornik
direktorica Štajerske gospodarske zbornic