Izjava za medije: Predstavitev stališč v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica

Regijski svet za energetsko področje štajerska gospodarska zbornica

Štajerska gospodarska zbornica z različnimi aktivnostmi podpira in spremlja gospodarstvo v regiji. Med drugim imamo sedem regijskih svetov, kjer se srečujejo gospodarstveniki in se dogovarjajo o posameznih temah in ev. aktivnostih na določenem področju.

Področje energetike je večno aktualna tema, vedno in povsod. Tudi v ŠGZ, kjer je leta 2013 z delovanjem pričel  Regijski svet za energetsko področje, v katerega so združeni predstavniki vseh vidnejših regionalnih energetskih podjetij ter druga podjetja, ki so s panogo povezana. Namen regijskega sveta je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij; vključevanje v lokalne in regijske energetske projekte; sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč; spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer delujejo.

Ob tem moram poudariti, da smo v Sloveniji, zaradi dobrih odločitev v preteklosti, v dobri energetski kondiciji, ki jo mednarodni strokovnjaki uvrščajo v svetu na visoko deseto mesto, po varnosti oskrbe celo na drugo mesto. Upam, da bomo tudi v sedanjem in prihodnjem času zmogli tako dobre odločitve, predvsem kar zadeva zagotavljanje potrebnih trajnostnih virov energije ter naprednih in močnih elektroenergetskih omrežij.

Ob tem je potrebno povedati, da v Sloveniji traja prostorsko umeščanje energetskih objektov nenavadno dolgo, tudi več desetletij. Ker bo čez dobrih dvajset let potrebno nadomestiti dva velika proizvodna objekta (TEŠ 6 in NEK), je potrebno relativno hitro sprejeti odločitve o novih objektih, ki bodo zagotovili potrebno električno energijo za potrebe prebivalstva in gospodarstva v naši državi. Prepričana sem, da bomo znotraj regijskega sveta in sploh tudi na Štajerskem prispevali k temu področju veliko tudi v prihodnje, imamo za to odlične pogoje in imamo izvrstne strokovnjake.

Mag Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica Štajerske gospodarske zbornice

 

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!