Novosti in obvestila

Datum

07. Sep 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Izjava za medije: Predstavitev stališč v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica

Štajerska gospodarska zbornica z različnimi aktivnostmi podpira in spremlja gospodarstvo v regiji. Med drugim imamo sedem regijskih svetov, kjer se srečujejo gospodarstveniki in se dogovarjajo o posameznih temah in ev. aktivnostih na določenem področju.

Področje energetike je večno aktualna tema, vedno in povsod. Tudi v ŠGZ, kjer je leta 2013 z delovanjem pričel  Regijski svet za energetsko področje, v katerega so združeni predstavniki vseh vidnejših regionalnih energetskih podjetij ter druga podjetja, ki so s panogo povezana. Namen regijskega sveta je povezovanje zainteresiranih podjetij in institucij; vključevanje v lokalne in regijske energetske projekte; sodelovanje pri izoblikovanju skupnih stališč; spodbujanje pri strokovnem razvoju in upravljanju na področju, kjer delujejo.

Ob tem moram poudariti, da smo v Sloveniji, zaradi dobrih odločitev v preteklosti, v dobri energetski kondiciji, ki jo mednarodni strokovnjaki uvrščajo v svetu na visoko deseto mesto, po varnosti oskrbe celo na drugo mesto. Upam, da bomo tudi v sedanjem in prihodnjem času zmogli tako dobre odločitve, predvsem kar zadeva zagotavljanje potrebnih trajnostnih virov energije ter naprednih in močnih elektroenergetskih omrežij.

Ob tem je potrebno povedati, da v Sloveniji traja prostorsko umeščanje energetskih objektov nenavadno dolgo, tudi več desetletij. Ker bo čez dobrih dvajset let potrebno nadomestiti dva velika proizvodna objekta (TEŠ 6 in NEK), je potrebno relativno hitro sprejeti odločitve o novih objektih, ki bodo zagotovili potrebno električno energijo za potrebe prebivalstva in gospodarstva v naši državi. Prepričana sem, da bomo znotraj regijskega sveta in sploh tudi na Štajerskem prispevali k temu področju veliko tudi v prihodnje, imamo za to odlične pogoje in imamo izvrstne strokovnjake.

Mag Aleksandra Podgornik, l.r.
direktorica Štajerske gospodarske zbornice

 

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic