Novosti in obvestila

Datum

11. Okt 2017

Kategorije

Deli z drugimi

Javna obravnava predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov

Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo posredovalo nov predlogov Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim se prenaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki prinaša nekatere pomembne novosti na področje varovanja osebnih podatkov.

 

Rok za pripombe: 6.11.2017.

 

Stanje predloga: Javna obravnava

 

BISTVENI POUDARKI:

 

  • Na novo so razdelane definicije in obdelave v zvezi s posebnimi vrstami osebnih podatkov (dosedaj: občutljivi osebni podatki), vključno s pravnimi podlagami za obdelavo.
  • Določena je ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, zlasti ko gre za tvegane ali množične obdelave osebnih podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ne uvaja se reguliran poklic, ampak neodvisne osebe znotraj upravljavca ali obdelovalca, ki naj preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov.
  • Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije po določbah ZVOP-2 ostaja Informacijski pooblaščenec, kot je bil dosedaj po določbah ZVOP-1 in po Zakonu o informacijskem pooblaščencu. Ostaja pristojen za inšpekcijski nadzor glede varstva osebnih podatkov glede vseh obdelav osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, razen tistih, kjer to preprečujejo ustavne določbe ali določbe Splošne uredbe ali primerljivi položaji – npr. neodvisno odločanje sodstva. Delno podobno je urejeno tudi za področje (kriminalistične) policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti – ni možno izvajati inšpekcijskih nadzorov s strani Informacijskega pooblaščenca, če bi se lahko razkrile identitete tajnih delavcev in tajnih sodelavcev.
  • V področnih ureditvah obdelav osebnih podatkov (poseben del ZVOP-2) so npr. delno prenovljeno razdelane določbe o videonadzoru (npr. uvedba videonadzora na javnih površinah) ter o biometriji.
  • Kazenske določbe določajo, da se upravne globe po določbah Splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec ter da odloča tudi o prekrških v posebnem delu ZVOP-2 (npr. prekrški glede videonadzora, biometrije…).
  • Sankcija do 4% letnega prometa.

 

in drugo, saj je MP predlagalo popolnoma nov zakon.

 

Prosimo, da vaše cenjene predloge in pripombe pošljete na info@stajerskagz.si do 6.11.2017.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic