Konferenca Kakšne kadre in kompetence potrebuje (in lahko pričakuje) gospodarstvo, GZS, 4.3.2020

Vabimo vas, da se nam pridružite na kadrovski konferenci, kjer bomo predstavili trenutne razmere in izzive na področju kadrovskega razvoja: razmere na trgu dela, izobrazbeno strukturo, vpis v šole, izobraževanje odraslih, razvoj in načrtovanje kadrov v podjetjih, napovedovanje kompetenc prihodnosti.

Program konference

9.00 – 9.20 Uvodni nagovor, generalna direktorica GZS Sonja Šmuc

Pozdrav predstavnika Vlade RS – MIZŠ, MGRT, MDDSZ

9.20 – 9.30 Predstavitev izobrazbene strukture v Sloveniji in EU

Darja Močnik, Analitika GZS

9.30 – 9.45 Razmere na trgu dela in poklicni barometer 2020

Tjaša Žakelj, ZRSZ

9.45 – 10.00 Analiza vpisa v srednje, višje in visoke šole

Samo Hribar Milič, GZS

10.00 – 10.15 Izobraževanje odraslih – razmere in cilji

Peter Beltram, ACS

10.15 – 10.30 Povezovanje gospodarstva in izobraževanja za razvoj kompetenc

IC Škofja Loka in LTH Casting

10.30 – 10.45 Izzivi dualnega sistema

Barbara Kranjc, CPU

10.45 – 10.00 Odmor
11.00 – 11.15 Predstavitev kompetenčnih centrov in SRIP

Robert Grah, Pomurska gospodarska zbornica, in Vesna Nahtigal, GZS

11.15 – 11.35 Kako podjetja načrtujejo razvoj kadrov

Primeri dobrih praks

11.35 – 11.50 Karierna platforma

Staša Baloh Plahutnik, GZS

11.50 – 12.30 Okrogla miza: Napovedovanje kompetenc prihodnosti:

Sodelujejo predstavniki SRIP, podjetij, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, ZRSZ

12.30 – 13.30 Zaključki in predlogi za razvojne in izobraževalne politike

Kraj: 
GZS, dvorana A
Organizator: GZS
Kontakt: info@gzs.si