Novosti in obvestila

Datum

13. Nov 2021

Kategorije

Deli z drugimi

Nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

Z namenom čim hitrejše potrditve okužb s PCR testom ter lažjega dostopa do mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test PCR), je ministrstvo za zdravje pripravilo Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2.

Do sedaj so se osebe po pozitivnem HAG testu na PCR test morale naročiti preko svojega osebnega oziroma lečečega zdravnik ali epidemiologa. Pravilnik pa omogoča, da lahko v primeru pozitivnega hitrega testa, izvajalec takoj odvzame bris za PCR test. V kolikor izvajalec brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa za test PCR pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvesti pacienta. S tem se omogoči, da na PCR test ne bo več potrebno čakati več ur oziroma dni.

Do odvzema brisa za PCR test so upravičeni tudi tisti, ki predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega. Kot dokazilo se upošteva tudi fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa. Prav tako so do odvzema brisa za PCR test upravičeni tisti, ki izkažejo pozitiven rezultat hitrega testa opravljenega pri zasebnih izvajalcih.

Javni zdravstveni zavodi morajo zagotoviti vstopno točko in vzpostaviti način naročanja. Informacijo nato objavijo na spletni strani in o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje. Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi zasebni izvajalci. Izvajalec mora omogočiti odvzem brisa za test PCR najkasneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacienti pa morajo dokazila o samotestiranju na vpogled predložiti pred samim odvzemom brisa.

Pravilnik prav tako določa, da mora izvajalec pacienta o rezultatu testa PCR obvestiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa PCR in pacientu brezplačno zagotoviti izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic